fbpx

Blogg

 • Kan jag få ett genetiskt test gratis på sjukhus? Troligen inte!

  När det gäller att förstå sin risk för ärftliga cancerformer är tiden av avgörande betydelse. I Sverige antar många att de kan få tillgång till kostnadsfria genetiska tester genom det offentliga sjukvårdssystemet, men verkligheten är en helt annan.

  Läs mer

 • Stärka genom kunskap: Förstå och minska cancerrisker 

  Cancer drabbar miljontals människor världen över och är ett stort globalt hälsoproblem. Den kan orsaka stora fysiska, känslomässiga och ekonomiska utmaningar. Olika faktorer bidrar till utvecklingen av cancer, t.ex. livsstilsval, miljöpåverkan och genetiska anlag. Även om inte alla cancerfall är ärftliga är det viktigt att erkänna genetikens roll för cancerrisken.

  Läs mer

 • AI-drivna genomiska insikter: Banar väg för individanpassad medicin och förebyggande av sjukdomar

  Framsteg inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning har förändrat genomikområdet och gett oöverträffade möjligheter att analysera genomiska data och utveckla personliga behandlingsplaner. Under de senaste åren har forskarna gjort stora framsteg när det gäller att utnyttja AI för att identifiera mönster och mutationer i genetiska data som tidigare kan ha förbisetts.

  Läs mer

 • Precisionsmedicin: Framtiden för personlig hälsovård: Precision: framtiden

  Precisionsmedicin är ett framväxande sjukvårdsområde som använder genetiska och andra data för att skräddarsy medicinska behandlingar för enskilda patienter. Genom att ta hänsyn till en individs unika genetiska sammansättning, livsstilsfaktorer och medicinska historia, syftar precisionsmedicin till att tillhandahålla mer riktade och effektiva terapier för ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive de med en ärftlig komponent.

  Läs mer

 • Exempel på genetiska tester och ärftliga risker för andra sjukdomar: autoimmuna sjukdomar.

  Autoimmuna sjukdomar uppstår när immunsystemet felaktigt attackerar friska celler och vävnader i kroppen. Även om de exakta orsakerna till dessa sjukdomar inte är helt klarlagda, har forskning identifierat flera genetiska faktorer som är associerade med en ökad risk för att utveckla dessa sjukdomar.

  Läs mer

 • Vilka genetiska tester används för att bedöma risken för bröstcancer?

  Det finns flera genetiska tester som används för att bedöma risken för bröstcancer, främst med fokus på analys av specifika gener som är förknippade med en ökad sannolikhet för att utveckla sjukdomen.

  Läs mer

 • Kundberättelse: Lenas erfarenhet med Eiira

  Lena tror starkt på förebyggande vård och proaktiva åtgärder för att upprätthålla en god hälsa. När hon fick kännedom om Eiiras genetiska tjänster såg hon det som en möjlighet att få värdefulla insikter om sina hälsorisker och fatta välgrundade beslut om sin hälsa.

  Läs mer

 • Organiserad prostatacancertestning (OPT) i Sverige syftar till att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede

  Organiserad prostatacancertestning (OPT) är ett nytt initiativ i Sverige som syftar till att identifiera prostatacancer i ett tidigt skede. OPT-projekt inleddes i flera regioner under 2020, bland annat i Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Västerbottensregionen. År 2022 startade Region Stockholm och Region Gotland ett gemensamt organiserat projekt som erbjuder OPT på årlig basis.

  Läs mer

 • Förstå betydelsen av ärftlig cancerrisk

  Ärftlig cancerrisk innebär en ökad sannolikhet att utveckla vissa cancerformer på grund av genetiska mutationer som förs vidare inom en familj över generationer. Dessa mutationer kan finnas i en persons DNA från födseln och kan öka risken för att utveckla cancer under sin livstid. I vissa fall kan en ärftlig riskfaktor innebära en högre sannolikhet att utveckla cancer vid en yngre ålder eller utveckla flera cancerformer över tid.

  Läs mer

 • Bra att veta om genetisk testning

  Genetisk testning är ett kraftfullt verktyg som analyserar en persons DNA för att identifiera förändringar eller mutationer i specifika gener, kromosomer eller proteiner. Dessa förändringar kan ge värdefull information om en persons risk att utveckla vissa genetiska sjukdomar, inklusive ärftlig cancer.

  Läs mer

 • 5 sätt att förebygga cancer: livsstilsval som kan göra skillnad

  Hur kan man minska risken för att få cancer? Det finns många olika råd, och ibland kan rekommendationerna i en studie strida mot en annan. Ändå påverkar livsstilsval och genetiska tester för att förebygga ärftlig cancer avsevärt sannolikheten att drabbas av cancer.

  Läs mer


ärftliga risker för andra sjukdomar - autoimmuna sjukdomar - prev

Exempel på genetiska tester och ärftliga risker för andra sjukdomar: autoimmuna sjukdomar.

De exakta orsakerna till autoimmuna sjukdomar är inte helt klarlagda, men forskningen har identifierat ett antal genetiska faktorer som är förknippade med en ökad risk för att utveckla dessa sjukdomar.

Vilka genetiska tester används för att bedöma risken för bröstcancer?

Det finns flera genetiska tester som används för att bedöma risken för bröstcancer, främst med fokus på analys av specifika gener som är förknippade med en ökad sannolikhet för att utveckla sjukdomen.

Kundberättelse: Lenas erfarenhet med Eiira

Lena är en stark anhängare av förebyggande vård och proaktiva åtgärder för att upprätthålla en god hälsa. Hon såg det som en möjlighet att få värdefulla insikter om sina hälsorisker och fatta välgrundade beslut om sin hälsa.

Organiserad prostatacancertestning i Sverige

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen bland män i världen. Organiserad prostatacancertestning är ett nytt initiativ i Sverige som syftar till att identifiera prostatacancer i ett tidigt skede.

Förstå betydelsen av ärftlig cancerrisk

Ärftlig cancerrisk innebär en ökad sannolikhet att utveckla vissa cancerformer på grund av genetiska mutationer som förs vidare inom en familj över generationer.

förståelse för genetiska tester - förhandsgranskning

Bra att veta om genetisk testning

Genetisk testning är ett kraftfullt verktyg som analyserar en persons DNA för att identifiera förändringar eller mutationer i specifika gener, kromosomer eller proteiner.

5 sätt att förebygga cancer - förhandsgranskning

5 sätt att förebygga cancer

Hur kan man minska risken för att få cancer? Det finns många olika råd, och ibland kan rekommendationerna i en studie motsäga en annan.