fbpx

Organiserad prostatacancertestning (OPT) i Sverige syftar till att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede

Organiserad prostatacancer-testning för att upptäcka prostatacancer tidigt
Organiserad prostatacancertestning syftar till att upptäcka prostatacancer tidigt

Prostatacancer rankas som den näst vanligaste cancerformen bland män i världen. Även om Socialstyrelsen inte rekommenderar ett nationellt screeningprogram, framhåller de däremot att hälso- och sjukvården kan bidra till ökad kunskap genom att erbjuda organiserad prostatacancertestning inom ramen för forskning och utveckling.

Organiserad prostatacancertestning (OPT) är ett relativt nytt initiativ i Sverige som syftar till att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. OPT-projektet har lanserats i flera regioner under 2020, bland annat i Region Skåne, Västra Götaland och i Västerbotten. Från och med 2022 startade Region Stockholm och Region Gotland ett gemensamt organiserat projekt för OPT. I slutet av 2023 förväntas 17 av Sveriges 21 regioner ha genomfört någon form av OPT-projekt.

Vem är berättigad till att genomföra testet?

Ett fullt utvecklat OPT-program bör omfatta alla män i åldern 50 till 74 år, med testning föreslagen att starta vid 50 års ålder.

Ärftlig riskgrupp

Män i den ärftliga riskgruppen rekommenderas i det nationella vårdprogrammet tidigare start av PSA-testning (40 år), kortare testintervall, och lägre PSA-gränsvärde för bedömning av urolog. Det innebär att särskilda rutiner behövs för män i den ärftliga riskgruppen i projekt med OPT.

Vad ingår i OPT?

Tidig upptäckt av prostatacancer involverar en testprocess som kan bestå av upp till tre steg. Det första steget är ett PSA-test som kräver ett blodprov. Om PSA-värdet är högt görs en magnetkameraundersökning som andra steg. Om några avvikelser upptäcks under magnetkameraundersökningen görs vävnadsprovtagning i det tredje steget. Deltagarna övervakas också med olika årliga intervaller baserat på deras individuella testresultat.

Finns det några kostnader förknippade med OPT-undersökningar?

Avgifterna för ett PSA-test inom OPT bestäms av respektive region.

Finns det ett genetiskt test för prostatacancer?

Förutom PSA-testet kan genetiska tester användas för att utvärdera en individs risk att utveckla prostatacancer. Denna testning undersöker specifika gener som är kopplade till en högre sannolikhet att utveckla prostatacancer. Resultaten av genetiska tester kan hjälpa individer att fatta välgrundade beslut om sina val för screening och hantering av prostatacancer. Hos Eiira inkluderar både Classic och Premium genetiska profiltjänster genetiska tester för att upptäcka ärftliga risker för prostatacancer

Sammanfattningsvis är organiserad prostatacancertestning (OPT) ett nytt initiativ i Sverige som syftar till att upptäcka prostatacancer tidigt. Män som fyller 50 år och har ett manligt personnummer erbjuds automatiskt testning för tidig upptäckt av prostatacancer. Utöver PSA-testet finns även genetiska tester för prostatacancerrisk tillgängligt. Resultaten av genetiska tester kan hjälpa individer att fatta välgrundade beslut om sina val för screening och hantering av prostatacancer.

Referenser:

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prostatacancertestning/organised-prostate-cancer-testing/

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/nationell-rekommendation-opt-rcc-2023-final-r1.pdf

https://www.1177.se/Gotland/sjukdomar–besvar/cancer/cancerformer/prostatacancer/regelbunden-testning-for-prostatacancer-i-stockholm-gotland/

https://www.wcrf.org/cancer-trends/prostate-cancer-statistics/