fbpx

Välkommen till Eiira Genetics!

Vi är glada att erbjuda vår genetiska profileringtjänst till kunder hänvisade från våra samarbetspartners. Vid utcheckning kan du få specialrabatt genom att ange koden som du fått från vår partner.

Om du vill veta mer om genetisk prevention och relaterade tjänster kan du läsa vidare på följande sidor:

Välkommen till Eiira Genetics!

Vi är glada att erbjuda vår genetiska profileringtjänst till kunder hänvisade från våra samarbetspartners. Vid utcheckning kan du få specialrabatt genom att ange koden som du fått från vår partner.

Om du vill veta mer om genetisk prevention och relaterade tjänster kan du läsa vidare på följande sidor:

Eiira Classic

Ett enkelt sätt att upptäcka dina gener och minska din oro för ärftlig cancer.

Den här tjänsten är för dig om du:

 • är orolig för ärftlig cancer
 • har en eller flera släktingar som har diagnostiserats med cancer
 • har en cancerdiagnos
 • är orolig för att cancer i familjen ska påverka dina barn

Tjänsten omfattar:

 • Enkel salivinsamling som kan göras hemma
 • Förståelse för dina ärftliga cancerrisker
 • En levande profil för dig för att motverka ärftliga cancerrisker
 • Gratis uppdatering i två år

Vi värnar om din personliga integritet och följer EUs GDPR och patientsäkerhetslagen.

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

 • Enkelt genetiskt test som görs hemma
 • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
 • Vidta förebyggande åtgärder
 • Få sinnesro - håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av dina risker och förebyggande åtgärder. Ett års gratisuppdateringar!

Vi värnar om din personliga integritet och följer EUs GDPR och patientsäkerhetslagen.

4990 kr

Betala en gång

4990 kr

6 betalningar

879 kr/månad

5269 kr totalt

12 betalningar

460 kr/månad

5516 kr totalt

Kategori: Taggar: ,

Beskrivning

Är detta testet för mig?

Det här är för dig om du:

 • är orolig för ärftlig cancer
 • har en eller flera släktingar som har diagnostiserats med cancer
 • har en cancerdiagnos
 • är orolig för att cancer i familjen ska påverka dina barn

Vilka är de tio vanligaste cancerformerna?

Här är en lista över tio cancerformer:

Bröstcancer
för män och kvinnor
Äggstockscancer
för kvinnor
Livmodercancer
för kvinnor
Prostatacancer
för män
Ärftlig diffus magsäckscancer
Njurcancer
Sköldkörtelcancer
Malignt melanom
Tjock- och ändtarmscancer
Bukspottkörtelcancer

Ja, det är enkelt. Vi skickar ett kit för salivinsamling och ett returkuvert hem till dig via Postnord. Du spottar helt enkelt saliv i uppsamlingsröret. Om du behöver hjälp finns instruktioner med i kitet. När du har samlat in saliv lägger du kitet i returkuvertet, som har en betald returetikett. Du kan sedan lämna in kuvertet på ett av Postnords serviceställen.

Det enda du behöver göra är att ange dina uppgifter och din familjs sjukdomshistoria. Med hjälp av verktygen på vår webbplats kan du enkelt fylla i informationen. Det är okej om du inte anger din familjs medicinska historia eftersom du inte vet eller föredrar att inte göra det.

Risken för tio cancerformer kartläggs med hjälp av de beprövade riskmodeller och referensdata för riskbedömning som rekommenderas i svenska nationella riktlinjer. Nedanstående information används som underlag för kartläggningen:

 • Resultaten av dina genetiska tester. Du hittar mer information i avsnittet "Vilken teknik ligger bakom testet?".
 • Din familjs sjukdomshistoria. Med tanke på den nuvarande genomiska vetenskapens begränsningar kan dina genetiska testdata inte ensamma förutsäga alla risker. Familjens medicinska historia innehåller mycket ärftlig information. I vissa fall kan enbart familjehistoria förutsäga ärftlig cancerrisk. Därför används familjens sjukdomshistoria som en del av indata.
 • Information om dig och din sjukdomshistoria. Personlig information som etnicitet och anor har betydelse för våra ärftliga risker. Din livsstil och din sjukdomshistoria påverkar risknivån.

Observera att de risker som vi rapporterar är ärftliga risker. Det vill säga den risk som du har ärvt från dina biologiska föräldrar.

Bakom testet ligger en av de mest avancerade teknikerna som kallas Whole Exome Sequence (WES). Först analyseras ditt salivprov och alla DNA från könscellerna som är ansvariga för att generera dina proteiner fångas upp. Med "germinal" menas endast det DNA som du ärvde från dina föräldrar vid befruktningen. Därefter söker analysen efter eventuella patogena genförändringar (så kallade varianter) i DNA-data (dvs. dina hela exomdata).

I vår rapport ingår 43 gener som är kända för att orsaka en kraftigt ökad risk för att utveckla cancer. Urvalet av dessa 43 gener baseras på svenska nationella riktlinjer.

Eftersom germina DNA förblir detsamma under en persons livstid behöver du inte göra ett nytt genetiskt test för att få information om hela exomet. Eftersom genomisk vetenskap och cancerförebyggande åtgärder ständigt upptäcks kan du ta del av dessa nya framsteg utan att ta ytterligare ett test.

Först och främst är det viktigt att förstå att risken är sannolikheten för att utveckla cancer:

 • Risk är inte en diagnos.
 • Vissa personer med hög risk får aldrig cancer.
 • På samma sätt kan personer med låg risk ändå få cancer.

För det andra kan du vidta åtgärder och bli stärkt av förebyggande åtgärder. Rapporten kommer att informera dig om de proaktiva alternativ som finns i Sverige. För många cancerformer gäller att över 90 % (nära 100 % för bröstcancer) överlever om de upptäcks tidigt. Hälsovårdssystemet har ett antal övervakningsprogram för att upptäcka cancer tidigt. Vi informerar dig om hur du kommer in i det svenska sjukvårdssystemet. Det finns också förebyggande vårdpartners som vi kan rekommendera dig.