Eiira Premium

Den här genetiska profilen är det rätta valet för att hjälpa dig att nå dina mål om du:

 • vill veta allt om dina genetiska anlag
 • vill dra full nytta av nuvarande och framtida upptäckter om dina gener

Tjänsten omfattar:

Allt som ingår i Eiira Classic

Plus:

 • Noggrann riskkartläggning
 • Gratis videomöte med en genetisk vägledare
 • Uppdateringar under hela livet
 • Information som täcker 100% av din arvsmassa
Vill du veta allt om dina genetiska anlag? Vill du dra nytta av nuvarande kunskap och framtida upptäckter om dina gener? Om ja, då är Premium-profilen rätt produkt för dig.
 • Ett enkelt test för riskkartläggning av tio cancerformer och förslag på åtgärder du kan vidta nu, samt gratis uppdateringar av eventuella nya cancerformer och åtgärdsplaner i två år.
 • En levande genetisk profil som håller dig informerad. Vi tar hand om komplexiteten i att ständigt hålla oss ajour med ny forskning och nya upptäckter. Vi håller din genetiska profil uppdaterad så att du kan tänka på annat.
 • Gratis videomöte med en av våra specialutbildade och erfarna genetiska vägledare om riskanalysen påvisar att du har en förhöjd ökad risk att utveckla en eller flera cancerformer.
 • * Livstidsuppdateringar av upptäckter, andra sjukdomar och personliga livsstilsrekommendationer utan att ta ytterligare ta ett nytt test.
 • Fakta: testet täcker 100% av din arvsmassa som omfattar cirka 3 miljarder baspar! Det kallas för helgenom-sekvenseringstest (WGS).

Vi värnar om din personliga integritet och följer EUs GDPR och patientsäkerhetslagen.

* En mindre avgift tillkommer för nya sjukdomar och uppdateringar efter de första två åren med gratis uppdateringar. Ett nytt test kan behövas göras om genomsekvenseringstekniken tar ytterligare ett kliv i teknikutvecklingen.

17990,00 kr

Kategori: Taggar: ,

Beskrivning

Denna produkt är lämplig för dig som:
 • Är orolig för sällsynta cancerrisker
 • Vill ha livstidsuppdateringar om vetenskapliga rön

Vi täcker följande cancerformer

Den genetiska profilen över ärftligt anlag för cancer täcker för närvarande 10 cancerformer:

Bröstcancer

för män och kvinnor

Äggstockscancer

för kvinnor

Livmodercancer

för kvinnor

Prostatacancer

för män

Ärftlig diffus magsäckscancer
Njurcancer
Sköldkörtelcancer
Malignt melanom
Tjock- och ändtarmscancer
Bukspottkörtelcancer

Vi kommer att kontinuerligt utöka profilen med fler cancerformer, nya gener och varianter som upptäckts orsaka en förhöjd risk att utveckla cancer (även kända som "patogena varianter").

Riskbedömning för ärftlig cancer

Profilen innehåller viktig information om din risk för ärftlig cancer.

Riskbedömningen beräknas med hjälp av tredje parts statistiska referensdata och riskmodeller där båda dessa är baserade på svenska nationella riktlinjer. Dessutom används nedan personlig information för att analysera din ärftliga risknivå eller anlag:

 • Resultaten av dina genetiska tester. För den här profilen används 43 gener och deras germina patogena eller sannolikt patogena varianter. Varianterna kategoriseras som "patogena" eller "sannolikt patogena" enligt riktlinjerna från American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG), som genetiska laboratorier följer över hela världen.
 • Din personliga och medicinska information: Det inkluderar etnicitet, cancer- och annan sjukdomshistoria.
 • Din familjs medicinska historia: Denna information spelar en viktig roll i analysen. Till exempel, kan det i vissa fall indikera en starkt förhöjd ärftlig risk för cancer i familjens sjukdomshistoria, fastän inga kända patogena varianter kunde påvisas i personens genetiska test.

Risknivåer kan beskrivas som "starkt förhöjd risk", "måttligt ökad risk" eller "ingen ökad risk." Det senare innebär en risknivå som liknar den för den allmänna befolkningen.

Riskhanteringsalternativ

Det kan vara svårt att hantera nyheten om en starkt förhöjd ärftlig cancerrisk. Numera finns det ofta åtgärder för att minska risken och screeningprogram som kan upptäcka cancer tidigt, om det skulle vara fallet. Vi kommer att inkludera sådana riskhanteringsalternativ i din profil. Dessa rekommendationer är baserade på de svenska nationella riktlinjer och som finns tillgängliga i Sverige. Dessutom kan du välja att diskutera dina alternativ med en av våra genetiska vägledare via ett videomöte.

Många människor har inte ökad ärftlig risk. I det fallet ger  vi riskhanteringsalternativ som rekommenderas för den allmänna befolkningen.

Helgenomsekvenseringstest (WGS)

WGS-testet täcker omfattande information om hela din arvsmassa. Ett av våra partnerlab med europeisk ackreditering utför sekvensering av hela din arvsmassa med ditt salivprov. Testet är av kliniskt kvalitet och testkvaliteten uppfyller höga krav inom DNA-sekvensering.

Den omfattande informationen om hela arvsmassan gör det möjligt att lokalisera genvarianter som är förknippade med sällsynt ärftlig cancer.

Kostnadsfri profiluppdatering i 2 år

Allteftersom vetenskapen gör framsteg, kommer vi att kontinuerligt utöka vår genetiska profil över ärftlig cancer med nya cancerformer, gener och varianter. Du kommer att få gratis uppdatering av din profil i två år efter köpet.

En kostnadsfri genetisk vägledning

Vi hjälper dig om några patogena varianter påvisas i ditt test eller om du kommer att ha en starkt förhöjd ärftlig cancerrisk. Vi kommer att erbjuda dig  ett video- eller telefonmöte med en av våra genetiska vägledare. Vår genetiska vägledare kommer att vägleda dig genom rapporten och diskutera dina bekymmer under mötet. För köp där inbjudningskod använts är ett sådant vägledningsmöte kostnadsfritt (ordinarie pris: 2500 kr).

Förmån att få livslång kunskap om din genetik

Eftersom de ärvda generna förblir desamma under en persons livstid, kan du, när du väl har tagit testet en gång, få livslång kunskap om din genetik. Det kan inkludera nya vetenskapliga rön, addera riskbedömningar för andra sjukdomar och utforska nya hälsoområden som t.ex. en personlig livsstil.

Utöver 2-års kostnadsfria profiluppdateringar kommer vi även att erbjuda en prenumerationsmodell med flexibla intervaller så att du kan få relevanta uppdateringar med det tidsintervall som passar dig.

Hur det fungerar

Efter beställningen är stegen för att använda din produkt följande: