fbpx

Upptäck våra genetiska profiler

Vill du veta mer om vad våra genetiska profiler innehåller? Här finns några exempel på olika resultat som du kan ladda ner.

Ladda ner exempel på genetisk profil

Ingen påvisad patogen (sjukdomsframkallande) variant

I den här profilen visar ditt testresultat på att inga patogena varianter har påvisats.

Sjukdomsrisk finns i familjen

Inga ärftliga patogena genvarianter har påvisats i ditt genetiska testresultat men ökad cancerrisk har identifierats i din familjehistoria.

Patogena (sjukdomsframkallande) varianter identifierats

En påvisad patogen variant har identifierats i dina gener som kan orsaka ökad risk för cancer.