fbpx

Frågor och svar

Hur det fungerar

Vi erbjuder tjänster som hjälper individer att upptäcka sina ärftliga genetiska risker och informerar dem om tillgängliga riskhanteringsalternativ. De första tillgängliga produkterna gäller ärftlig cancer. De inblandade genetiska testerna är germlinetest och är endast ärftliga. Testerna är prediktiva, inte diagnostiska.

Dessutom erbjuder vi tjänster för att hålla kunderna uppdaterade om upptäckter av gener och riskhanteringsalternativ.

Din genetiska profil hos Eiira innehåller resultatet på ditt genetiska test, inklusive information om eventuella genetiska förändringar som påvisats. Här redovisas förändringar i utvalda gener, vilka kan öka livstidsrisken att drabbas av specifika sjukdomar om de inte fungerar som de ska. Den genetiska profilen innehåller även en bedömning av livstidsrisk baserad på ditt testresultat och, i vissa fall, din familjehistoria. Om en signifikant ökad livstidsrisk konstateras, erbjuder vi vägledning och rådgivning kring vad du ska göra som nästa steg.

Om du har vetskap om att du ärvt en eller flera genetiska varianter som är sjukdomsassocierade, så kan du lättare ta välgrundade beslut kring nödvändiga hälsoåtgärder. Om din genetiska analys inte påvisat någon sjukdomsassocierad genetisk förändring och din riskberäkning utfaller normal, så kan det upplevas lugnande och minska behovet av ytterligare kontroller. Om ditt analysresultat visar att du ärvt en genetisk variant som kan ge förhöjd risk för en specifik sjukdom, erbjuder vi vägledning och rådgivning kring tillgängliga kontrollprogram och förebyggande åtgärder.

Ärftligt cancersyndrom är då man ärvt en genetisk förändring från någon av sina föräldrar, vilken medför en ökad risk för fler än en sorts cancer. Exempel är familjer där det finns både äggstocks- och bröstcancer, eller livmoder- och tjocktarmscancer, i samma släktgren.

Folk använder ofta termen “ärftlig cancer”, men det är är ärftliga genmutationer som leder till cancer och inte cancer i sig som är ärftlig. Omkring 10 procent av cancerfallen anses orsakas av ärftliga varianter.

För närvarande täcker Eiiras gentest ärftlig cancerformer. Du som har flera släktingar som insjuknat i cancer, eller som själv insjuknat, kan ha nytta av kunskapen om eventuella ärftliga genvarianter som dina barn kan ärva från dig. Våra tester lämpar sig också för personer som saknar kunskap om sin biologiska familj men som vill veta mer om sitt genetiska arv, för att ha kontroll över sin långsiktiga hälsa.

Tre kategorier av information kan komma att användas för att skapa en genetisk profil hos Eiira. Den första och viktigaste kategorin är resultatet av ett genetisk test, som visar dina individuella genvarianter. Den andra kategorin är informationen vi får från ditt släktträd, såsom insjuknandeåldrar och cancerdiagnoser hos släktingar. Den tredje typen av information som kan bli aktuell rör din etnicitet, din medicinska historia och livsstil.

Nej, du behöver inte göra ett nytt test och betala fullt pris. För närvarande erbjuder vi en genetisk profil för 10 cancerformer, men vi kommer att utöka antalet sjukdomsområden inom en snar framtid. För att lägga till någon av våra kommande produkter behöver du bara informera oss och betala ett nominellt pris.

Processen att skapa en genetisk profil består av 4-5 olika steg, listade nedan. De fyra första stegen tar ungefär åtta veckor.

Steg 1. Du börjar med att beställa den produkt du valt och betala den på vår hemsida.

Steg 2. Insamling av ditt salivprov och släkthistoria: Du förser oss med relevant medicinsk information genom att själv skapa ditt släktträd i vårt online-verktyg. Samtidigt skickar vi ett testkit till din hemadress, för salivprovtagning hemma. Följ instruktionen i förpackningen och returnera sedan kitet till oss.

Steg 3. Genetisk analys och din genetiska profil tas fram av vårt samarbetslab tillsammans med våra genetiska experter.

Steg 4. Din rapport är klar: När din rapport är slutgiltigt granskad av våra genetiska experter kommer vi att kontakta dig per mail. Det tar cirka åtta veckor efter att vårt laboratorium har mottagit salivkitet.

Steg 5. Om en sjukdomsassocierad genetisk variant har påvisats har du möjlighet att boka ett möte med en genetisk vägledare eller läkare, för en timmes genetisk vägledning (en kostnad på 2500kr tillkommer).

Din genetiska profilrapport kan laddas ner via Eiira onlineportal.

Den nuvarande genetiska profilen omfattar tio cancerformer. Du hittar listan över cancerformer på vår produktsida. Vi kommer att fortsätta att lägga till fler cancertyper. Senare kommer vi också att lägga till andra sjukdomar och hälsoområden, t.ex. livsstilsprofiler baserade på din genetik.

Just nu skickar vi inga remisser. 

Som svensk medborgare, behöver du ingen remiss för att få hjälp av svensk sjukvård om ditt resultat visar förhöjd risk. Vi kommer att informera dig om hur du ska göra för att få hjälp av den offentliga vården.

Nej, vi erbjuder inte släktforskning.

Vi förstår att informationen om ärftlig cancer inte bara påverkar dig utan kan också påverka dina nära och kära. Om du har signifikant förhöjd ärftlig risk, är det viktigt att berätta det för dina familjemedlemmar så att de kan vidta åtgärder för att säkerställa så god hälsa som möjligt. Vi erbjuder gärna våra genetiska tjänster till familjemedlemmar som önskar få sin genetisk profil fastställd.

Så fort du har köpt en av våra profiler, kommer vi att behandla beställningen och sända testkittet till din address. Vi kommer att ge dig en tidslinje som visar vilket steg ditt testkitt är i och den ungefärliga leveranstiden.

Ja, det kan du. Skicka en förfrågan till vår kundtjänst, så hjälper vi dig med det. Observera att vi inte är dataskyddsansvariga för den data du laddat ner.

Dataintegritet

Vi tar dataskyddet på allvar. Nedan besvaras din fråga mer detaljerat:

  • Den inledande analysen av genomdata utförs på en tredje parts AWS-plattform. Genomdata används endast för din riskanalys.
  • När analysen är avslutad kommer genomdata att raderas från tredjepartsplattformen och överföras och lagras på en säker server i Sverige som uppfyller EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter (GDPR).
  • Vi kommer att använda uppgifterna uteslutande för din riskanalys och inget annat.
  • Vi kommer uttryckligen att be om ditt samtycke om vi behöver dina uppgifter för att utföra intern forskning (t.ex. om riskberäkning eller liknande).
  • Vi kommer inte att dela uppgifterna med någon tredje part om det inte finns lagliga skäl att göra det.
  • När du ber om en uppdatering kommer dina data att laddas upp till en AWS-server för att utföra en uppdaterad analys. Därefter kommer de att tas bort igen och lagras på servern i Sverige.
  • Du är ensam ägare till dina uppgifter och du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas.
  • Mer information om dataskydd finns på sidan om Integritetspolicy.

Ja. Enligt svensk lag och EU-lag är du ägare till dina uppgifter. Observera att vi inte ansvarar för dataskyddssäkerheten för de uppgifter som du delar med andra.

Nej, vi delar inte dina uppgifter med din arbetsgivare eller ditt försäkringsbolag.

Har du fortfarande frågor?

Lämna ett meddelande till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan!