fbpx

Eiira Premium

9990 kr

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer Enkelt genetiskt test som görs hemma Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna Vidta förebyggande åtgärder Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer Information som täcker 100% av ditt genom Livstids uppdateringar av vad framtida vetenskap kan erbjuda för hälsoprevention. Ett års gratisuppdateringar

Slut i lager

Ja, det är enkelt. Vi skickar ett kit för salivinsamling och ett returkuvert hem till dig via Postnord. Du spottar helt enkelt saliv i uppsamlingsröret. Om du behöver hjälp finns instruktioner med i kitet. När du har samlat in saliv lägger du kitet i returkuvertet, som har en betald returetikett. Du kan sedan lämna in kuvertet på ett av Postnords serviceställen.

Det enda du behöver göra är att ange dina uppgifter och din familjs sjukdomshistoria. Med hjälp av verktygen på vår webbplats kan du enkelt fylla i informationen. Det är okej om du inte anger din familjs medicinska historia eftersom du inte vet eller föredrar att inte göra det.

Risken för tio cancerformer kartläggs med hjälp av de beprövade riskmodeller och referensdata för riskbedömning som rekommenderas i svenska nationella riktlinjer. Nedanstående information används som underlag för kartläggningen:
  • Resultaten av dina genetiska tester. Du hittar mer information i avsnittet “Vilken teknik ligger bakom gentestet?”.
  • Din familjs sjukdomshistoria. Med tanke på den nuvarande genomiska vetenskapens begränsningar kan dina genetiska testdata inte ensamma förutsäga alla risker. Familjens medicinska historia innehåller mycket ärftlig information. I vissa fall kan enbart familjehistoria förutsäga ärftlig cancerrisk. Därför används familjens sjukdomshistoria som en del av indata.
  • Information om dig och din sjukdomshistoria. Personlig information som etnicitet och anor har betydelse för våra ärftliga risker. Din livsstil och din sjukdomshistoria påverkar risknivån.
Observera att de risker som vi rapporterar är ärftliga risker. Det vill säga den risk som du har ärvt från dina biologiska föräldrar.

Eiira Premium-testet använder helgenomsekvensering (WGS), den mest avancerade metoden som låter oss läsa och analysera hela uppsättningen av genetisk information (DNA) i ditt genom, som består av flera miljarder baspar. Denna stora mängd data kan användas för att identifiera variationer eller mutationer i en persons DNA som kan påverka den personens hälsa eller göra den mer benägen att drabbas av vissa sjukdomar. Omfattningen av sekvenseringsprocessen och behovet av specialiserad utrustning, skickliga tekniker och avancerade beräkningsverktyg gör helgenomsekvensering till ett dyrare alternativ jämfört med andra genetiska testmetoder, såsom panelgenetiska tester som vanligtvis används av de flesta testleverantörer och sjukhus, eller hel exom-sekvensering (WES) som används i Eiira Classic.

WGS kan användas för att analysera både arvsmassa och somatiskt DNA, men för Eiiras ärftliga riskbedömning utförs den på en persons arvsmassa. Detta möjliggör identifiering av genetiska variationer som kan öka en persons risk att utveckla vissa ärftliga sjukdomar, såsom bröstcancer, kolorektalcancer eller andra cancerformer och sjukdomar, såsom hjärtsjukdom.

Eiiras test och inkluderingen av 50 gener: Rapporten inkluderar 50 gener, baserade på svenska riktlinjer, som är kända för att öka risken att utveckla cancer. Genetisk information samlas in genom helgenomsekvensering (WGS) och analyseras med beräkningsverktyg för att hitta mutationer kopplade till ökad sjukdomsrisk. Resultaten används för att ge individuella rekommendationer för att förebygga sjukdomar, upptäcka dem tidigt och erbjuda behandling, vilket leder till mer personanpassad vård.

Fördelen med att hålla sig uppdaterad utan att ta ytterligare ett test: Att använda arvsmassa DNA för WGS har fördelen att det förblir oförändrat under en persons livstid. Det innebär att ytterligare genetiska tester för helgenomdata inte behövs. Detta möjliggör kontinuerlig uppdatering med den senaste genomforskningen och cancerförebyggande åtgärder utan extra tester. Tack vare ständiga vetenskapliga framsteg kan man dra nytta av dessa genombrott utan besvär och kostnad för ytterligare testning.
Först och främst är det viktigt att förstå att risken är sannolikheten för att utveckla cancer:
  • Risk är inte en diagnos.
  • Vissa personer med hög risk får aldrig cancer.
  • På samma sätt kan personer med låg risk ändå få cancer.
För det andra kan du vidta åtgärder och bli stärkt av förebyggande åtgärder. Rapporten kommer att informera dig om de proaktiva alternativ som finns i Sverige. För många cancerformer gäller att över 90 % (nära 100 % för bröstcancer) överlever om de upptäcks tidigt. Hälsovårdssystemet har ett antal övervakningsprogram för att upptäcka cancer tidigt. Vi informerar dig om hur du kommer in i det svenska sjukvårdssystemet. Det finns också förebyggande vårdpartners som vi kan rekommendera dig.
Dessutom har du möjlighet att boka ett entimmes videomöte med en av våra genetiska vägledare gratis. Under mötet kommer de att ge svar på alla frågor du har och ge vägledning i att förstå och vidta förebyggande åtgärder.
Slutligen, om en patogen variant upptäcks, kan den vara ärftlig och påverka andra familjemedlemmar. Det är viktigt att informera dina syskon och barn så att de kan identifiera sina risker och vidta förebyggande åtgärder.
Om du vill lära dig mer om ärftliga cancerformer kan du se föredraget som Dr Svetlana från Karolinska sjukhuset höll vid ett av Eiira-evenemangen.

Vilka är de tio cancerformerna?

Här är listan över de tio cancerformerna:

Malignt melanom
Bukspottkörtelcancer
Njurcancer
Tjock- och ändtarmscancer
Prostataför män
Tio cancerformerna
Sköldkörtelcancer
Bröstför män och kvinnor
Ärftlig diffus magsäckscancer
Livmoderför kvinnor
Äggstockarför kvinnor

Associerade gener

För att kunna göra denna bedömning så har vi analyserat 50 gener i ditt DNA för att identifiera eventuell förekomst av sjukdomsorsakande varianter som är kopplade till en förhöjd cancerrisk. Dessa gener har valts baserat på att deras koppling till vissa specifika cancerformer eller cancersyndrom. Tabellen nedan visar gener som är kopplade till de tio olika cancerformer som analysen omfattar (det vill säga de gener där vi vet att de personer som bär på en sjukdomsorsakande variant har en förhöjd risk för cancer).

CancerformerAssocierade gener
BröstBRCA1, BRCA2, PALB2, TP53, PTEN, CDH1, STK11, NF1, ATM, CHEK2, BARD1, RAD51C, RAD51D
ÄggstockarBRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51C, RAD51D, BRIP1, MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, PMS2
TarmMLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, MUTYH, STK11, SMAD4, BMPR1A, PTCH, PTEN, NTHL1, POLD1, POLE, MSH3, TP53
ProstataBRCA2, HOXB13, BRCA1, MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM, PMS2, ATM, CHEK2, PALB2, TP53
MelanomCDKN2A, BAP1, CDK4, POT1, TERT, MITF1, MC1R, ASIP, TYR, TYRP1, TP53
Njurar och urinvägarVHL, FLCN, FH, MET, PTEN, SDHB, BAP1, SDHA, SDHC, SDHD
TyreoideaRET, APC, PTEN, DICER1, TP53
LivmoderMLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN
PancreasBRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, PMS2, STK11, CDKN2A
MagsäckCDH1, CTNNA1

Hur det fungerar

Jämför Eiira Classic och Premium

EgenskaperEiira ClassicEiira Premium
Riskkartläggning för de tio vanligaste cancerformerna
Förebyggande åtgärder för de tio vanligaste cancerformerna
Uppdateringar för de tio vanligaste cancerformerna
Framtida uppdateringar för att täcka andra sjukdomarBegränsadObegränsad
Livstidsuppdateringar av de senaste upptäckterna inom genetisk vetenskapBegränsadObegränsad
Möjlighet att upptäcka sällsynta cancervarianter⭐⭐⭐ (medium)⭐⭐⭐⭐⭐ (de flesta)
Teknik för genetisk sekvenseringSekvensering av hela exomer (WES)Sekvensering av hela genomet (WGS)
Välj ditt Eiira genetiska test:
4990 kr
9990 kr

Eiira kunder

Ta reda på vad andra redan har gjort för att förebygga ärftliga cancerformer med Eiira

Datasekretess och datasäkerhet

Eiira tar din integritet och säkerhet på allvar

Stöds av