fbpx

Blogg

 • En nybörjarguide till Lynch syndrom

  Lynch syndrom, tidigare kallat hereditär non-polypös koloncancer (HNPCC), är ett ärftligt cancersyndrom som ökar risken för ett flertal cancerformer men framförallt tjock- och ändtarmscancer. 

  Läs mer

 • Förväntningar på genetiska testresultat

  Eiiras genetiska profil visar  om du har högre risk för ärftlig cancer baserat på genetiska tester. Vi bedömer också risk baserat på din genetiska variation samt din eventuella familjehistoria. Om vi ​​hittar någon framträdande risk för vissa cancerformer hjälper vi dig med steg för att hantera dessa risker.

  Läs mer

 • Allt du behöver veta om BRCA-generna och bröstcancerrisk

  Bröstcancer är fortfarande en cancerform som påverkar många individer. Förståelsen av genetikens roll i bröstcancer, och då särskilt BRCA-generna, är avgörande för att bedöma ens egen risk. I den här artikeln går vi in ​​på olika aspekter av BRCA-generna och deras samband med bröstcancer.

  Läs mer

 • Att informera släktingar om ärftlig cancer

  Svaret på den frågan är ja. Det är nämligen inte tillåtet enligt lagen för hälso- och sjukvården, eller Eiira Genetics för den delen, att informera dina släktingar om att även de kan vara bärare.

  Läs mer

 • Genetiska riskfaktorer för prostatacancer

  Prostatacancer utvecklas när onormala celler bildas och växer i prostatakörteln, så kallade tumörer. Alla tumörer kommer dock inte att utvecklas till cancer (maligna). Tvärtom är vissa tumörer godartade.

  Läs mer

 • Vad är fördelarna och riskerna med att göra ett DNA-test?

  I och med att det finns olika typer av, eller syften med, ett DNA-test så finns det också flera olika svar på den frågan. Du kanske är med i en forskningsstudie, vill veta om du är biologisk far till ett barn, vill släktforska eller så vill du veta om har förhöjd risk för sjukdom eller…

  Läs mer

 • Förstå sköldkörtelcancer: typer, orsaker, symtom och diagnos

  Sköldkörtelcancer börjar i sköldkörtelcellerna, ett fjärilsformat organ som ligger vid nacken, strax under adamsäpplet. Sköldkörteln producerar hormoner som reglerar olika kroppsfunktioner, inklusive ämnesomsättningen.

  Läs mer

 • Vad är skillnaden mellan monogen och polygen nedärvning?

  Vid monogen nedärvning behövs enbart en mutation i en kopia av enda gen för att en person ska utveckla en sjukdom eller ett tillstånd. Dessa mutationer är ovanliga i befolkningen och varje enskild mutation hittas endast hos ungefär en handfull individer i världen.

  Läs mer

 • Trygg och säker och genetisk testning med hjälp av AI

  Eiira Genetics är ett svenskt startup-bolag som grundades år 2020. Våra fyra AI-experter, är utöver genetiska experter från Karolinska Institutet, personerna bakom Eiira. Det viktigaste för Eiira är att sträva efter att göra genetiska tester tillgängliga för alla. Vårt främsta mål är att hjälpa människor att ta kontroll över sin hälsa genom att förebygga ärftliga…

  Läs mer

 • BRCA-genmutationer och roll för BRCA-gentestning vid ärftlig cancer

  BRCA1- och BRCA2-generna är så kallade tumörsuppressorgener, som ansvarar för att reparera skadat DNA och förhindra bildandet av cancerceller. Mutationer i dessa gener kan dock öka risken för att utveckla bröst-, äggstocks-, prostata- och andra cancerformer.

  Läs mer

 • Eiiras testprofil för bedömning av cancerrisk – En översikt

  Cancer är en ledande dödsorsak globalt och många cancerformer har en ärftlig komponent. Ärftliga cancerformer orsakas av ärftliga genmutationer som ökar risken för att utveckla vissa former av cancer. För närvarande täcker Eiiras genetiska testprofil för ärftliga cancerrisker 10 av de vanligaste ärftliga cancerformerna i Sverige. Låt oss titta närmare på var och en av…

  Läs mer

 • Hur sannolikt är det att få ett gratis genetiskt test på sjukhus

  När det handlar om att förstå din risk för ärftliga cancerformer är tiden viktig. I Sverige antar många att de kan få tillgång till gratis genetiska tester genom det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet, men verkligheten är helt annorlunda.

  Läs mer