fbpx

Vad är fördelarna och riskerna med att göra ett DNA-test?

Benefits and risks of dna test

I och med att det finns olika typer av, eller syften med, ett DNA-test så finns det också flera olika svar på den frågan. Du kanske är med i en forskningsstudie, vill veta om du är biologisk far till ett barn, vill släktforska eller så vill du veta om har förhöjd risk för sjukdom eller har en genetisk orsakad sjukdom eller tillstånd. Beroende på typ av DNA-test är det också olika typer av aktörer som utför testet. Det kan antingen vara en högskola, ett universitet, en myndighet, ett sjukhus eller en privat aktör. Vissa risker kommer därför att påverkas av vem som utför testet.

Vad finns det för fördelar med ett DNA-test?

Med hjälp av ett genetiskt test kan du få svar på de frågor du har om exempelvis ditt ursprung, om eventuella hälsoproblem har en genetisk orsak eller om du har en ökad risk för vissa sjukdomar, som till exempel cancer. 

Om man har en historia av olika hälsoproblem så kan det vara skönt att få klarhet i vad det beror på. Det kan även leda till att man får en mer adekvat behandling för sina symtom samt att man kan hitta andra med samma syndrom eller genmutation. Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en intresseorganisation för individer vars symtom har genetiska orsaker men som tillhör någon större sjukdomsgrupp.

Att veta att man har en förhöjd risk för en sjukdom, på grund av genetisk sårbarhet, kan leda till att man gör olika livsstilsförändringar. Många sjukdomar eller tillstånd går att förebygga, eller delvis förebygga, genom att exempelvis inte röka, hålla en normalvikt, regelbunden motion samt att äta en hälsosam kost. I det fall man har en måttlig eller starkt förhöjd risk för en sjukdom, som till exempel bröstcancer, kan man inkluderas i ett kontrollprogram eller till och med få operera bort brösten. Att få veta att man inte har en förhöjd risk kan å andra sidan vara en lättnad och göra att man kan leva sitt liv utan att hela tiden oroa sig för att bli sjuk. 

Om man har fått veta att man bär på en ärftlig genmutation så kan det hjälpa andra i ens släkt att även de få tillgång till förebyggande åtgärder om de bär på samma mutation. Det kan även hjälpa till när man ska fatta beslut gällande familjeplanering.

Vad finns det för risker med ett DNA-test?

Som nämnts ovan kan DNA-test användas för att kartlägga ens ursprung, vilket är positivt om det är vad man faktiskt ville. Men DNA-test som tas i annat syfte kan ge information om ursprung som man inte efterfrågat. Testet kan till exempel avslöja att man är adopterad, har en annan biologisk pappa än den pappa man växt upp med eller att  man har halvsyskon som man inte visste om tidigare.

Ett DNA-test kan även leda till att man får information om något annat än det man efterfrågat, vilket kallas för sekundära fynd. Det kan jämföras med att man gör en röntgen för misstänkt lunginflammation men istället hittar man cancer i ett organ som är nära lungorna.  

I och med att ett DNA-test kan identifiera ärftliga mutationer så kommer man indirekt även få information om sina släktingar. Det kan vara svårt att informera sina släktingar om detta eftersom man inte alltid vet om de vill veta att de kan vara bärare. Men om man inte berättar och de blir sjuka så kommer det också vara jobbigt. Därför är det bra att verkligen tänka igenom om man kommer att klara av att hantera detta innan man tar ett genetisk test. När du väl fått resultatet kan det inte göras ogjort. 

Det är även viktigt att förstå att det finns många sjukdomar och tillstånd som inte kan förebyggas eller behandlas. Att bära på vetskapen att man har en hög risk, utan att det går att göra något, kan vara väldigt tufft. 

Kan ett DNA-test visa fel?

Ett positivt resultat behöver inte alltid stämma på grund av att DNA-analyser kan generera falskt positiva resultat. Det betyder att något gick fel i själva analysen. För att veta säkert om ett resultat är positivt kan man göra om analysen med en annan metod för att se om man får samma resultat. 

Att få ett negativt resultat från ett DNA-test innebär inte att man är helt utan risk för att utveckla en sjukdom eller tillstånd. Många faktorer påverkar resultatet av ett test, som exempelvis testets omfattning (det vill säga hur stor del av genomet testet analyserar), känsligheten hos metoden som används samt det faktum att man idag inte har kopplat alla genetiska varianter till en specifik sjukdom. 

Alla genetiska sjukdomar förklaras inte heller av enbart en genmutation, vilket innebär att man kan ha en förhöjd risk för sjukdom även om det genetiska testet är negativt. I många fall kan ens familjehistoria ge information om det finns en förhöjd ärftlig risk för cancer hos någon som testat negativt. 

References

Dela på sociala medier

Våra produkter

Eiira Classic Genetic Test Kit for Hereditary Cancer Risk

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

  • Enkelt genetiskt test som görs hemma
  • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
  • Vidta förebyggande åtgärder

4990 kr

12 installments for only 460 kr/month (5516 kr total)

Learn more
Eiira Premium Genetic Test Kit for hereditary cancer assessment

Eiira Premium

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer


Alla fördelar från Eiira Classic plus:

  • Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer
  • Information som täcker 100% av ditt genom
  • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

9990 kr

12 installments for only 921 kr/month (11043 kr total)

Learn more

Set-up fee 0 kr, administrative fee 0 kr/month, fixed annual interest 18.9%, effective interest 20.6%. Totals include estimated amount of credit of 526 kr for Eiira Classic and 1053 kr for Eiira Premium. Applies to 12 months of installments with Klarna. Creditor and payee: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. The amounts shown are an indication. Exact cost varies depending on which day of the month the purchase is made. For complete terms and conditions, read more at klarna.com/se/villkor