fbpx

Förväntningar på genetiska testresultat

What to expect from genetic test results
  • Vad kan du förvänta dig i Eiiras genetiska profil?
  • Om ett resultat är positivt
  • Om ett resultat är negativt

Vad kan du förvänta dig i Eiiras genetiska profil?

Eiiras genetiska profil visar  om du har högre risk för ärftlig cancer baserat på genetiska tester. Vi bedömer också risk baserat på din genetiska variation samt din eventuella familjehistoria. Om vi ​​hittar någon framträdande risk för vissa cancerformer hjälper vi dig med steg för att hantera dessa risker.

Om ett resultat är positivt

Vad ett positivt resultat betyder för cancerrisk

Om ditt resultat är positivt betyder det att du har en muterad gen (eller gener). Detta innebär att din risk är högre för att utveckla vissa typer av cancer jämfört med den allmänna befolkningen.

Det viktigaste är att resultatet av ett genetiskt test inte förändrar ditt nuvarande hälsotillstånd. Det bedömer endast om du har en ökad risk för ärftlig cancer.

Att förstå risk : Risk betyder sannolikheten att få cancer, inte en bekräftad diagnos. Högriskindivider kanske aldrig får cancer, medan lågriskindivider fortfarande kan utveckla cancer.

Möjlighet till förebyggande åtgärder : Rapporten erbjuder proaktiva alternativ som är tillgängliga i Sverige, antingen för att minska din risk eller för tidig upptäckt. Sjukvården har kontrollprogram för att upptäcka cancer tidigt.

Vägledning för att få tillgång till sjukvård : Vi guidar dig om hur du kommer in i det svenska sjukvårdssystemet för att få tillgång till förebyggande vård eller tidig upptäckt. Dessutom kan vi rekommendera vårdgivare som jobbar med förebyggande.

Om ditt genetiska test visar en förhöjd risk för cancer är det avgörande att prioritera att hantera denna risk. Beroende på vilken typ av cancer du löper risk för, finns det sätt att minska din risk eller upptäcka cancer tidigt:

Livsstilsförändringar : Gör hälsosamma val och förändra beteenden för att minska cancerrisken.

Kemoprevention : Ta mediciner för att minska risken

Förebyggande kirurgi : Ta bort ett friskt organ för att förhindra cancer i det området.

Tidig upptäckt : Använd screeningtester för att hitta pre-cancer eller cancer tidigt.

Din vårdgivare kan föreslå något eller några av dessa tillvägagångssätt.

Om ett resultat är negativt

Ett negativt resultat betyder att ingen av de analyserade generna hade en mutation.

Ett negativt utfall minskar inte testets betydelse. Tvärtom ger det information genom  att förekomsten av specifika mutationer har uteslutits, vilket ger klarhet och sinnesfrid angående vissa genetiska tillstånd.

I familjer utan känd genmutation

Om det inte finns någon känd genmutation i familjen kan ett negativt resultat ändå vara till hjälp. I familjer utan en känd genmutation syftar den genetiska testprocessen till att identifiera potentiellt orsakande mutationer eller variationer associerade med ett specifikt tillstånd, även om den eller de specifika genen/generna inte tidigare har känts igen. Denna information kan vara avgörande för att förstå sjukdomsrisker, fatta välgrundade vårdbeslut och potentiellt vägleda familjemedlemmars vårdplanering.

I familjer med en känd genmutation

Att ha en familjehistoria av en känd genmutation och testa negativt kan ge tröst. Det bör dock noteras att detta inte eliminerar cancerrisk. Istället betyder det att din risk liknar den genomsnittliga möjligheten som de flesta andra individer har.

Baserat på resultaten, att specifika genmutationer är uteslutna, kan du gå vidare med vetskapen om att du inte är predisponerad för dessa genetiska tillstånd. Det kan hjälpa till att minska oro och stress för eventuella genetiska hälsoproblem.

Sammanfattningsvis har ett negativt genetiskt testresultat, som indikerar frånvaron av kända genmutationer inom familjen, enorm betydelse. Det stärker individen, ger viktig information för att fatta välgrundade beslut om hälsa och välbefinnande.

Vi vet att ärftlig cancer påverkar dig och dina nära och kära. Om du har en hög ärftlig risk är det viktigt att dela detta med din familj så att de kan skydda sin hälsa. Vi är här för att hjälpa dina familjemedlemmar som är intresserade av att förstå deras genetiska risker.

Dela på sociala medier

Våra produkter

Eiira Classic Genetic Test Kit for Hereditary Cancer Risk

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

  • Enkelt genetiskt test som görs hemma
  • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
  • Vidta förebyggande åtgärder

4990 kr

12 installments for only 460 kr/month (5516 kr total)

Learn more
Eiira Premium Genetic Test Kit for hereditary cancer assessment

Eiira Premium

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer


Alla fördelar från Eiira Classic plus:

  • Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer
  • Information som täcker 100% av ditt genom
  • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

9990 kr

12 installments for only 921 kr/month (11043 kr total)

Learn more

Set-up fee 0 kr, administrative fee 0 kr/month, fixed annual interest 18.9%, effective interest 20.6%. Totals include estimated amount of credit of 526 kr for Eiira Classic and 1053 kr for Eiira Premium. Applies to 12 months of installments with Klarna. Creditor and payee: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. The amounts shown are an indication. Exact cost varies depending on which day of the month the purchase is made. For complete terms and conditions, read more at klarna.com/se/villkor