fbpx

Genetiska riskfaktorer för prostatacancer

Prostate cancer tumor depiction

Vad är prostatacancer?

Prostatacancer utvecklas när onormala celler bildas och växer i prostatakörteln, så kallade tumörer. Alla tumörer kommer dock inte att utvecklas till cancer (maligna). Tvärtom är vissa tumörer godartade.

Godartade tumörer, som benign prostatahyperplasi (BPH), är i allmänhet inte livshotande. De sprids inte till närliggande vävnader eller andra delar av kroppen. Dessutom kan du ta bort dessa tumörer, och även om de kan växa tillbaka långsamt, gör de ofta inte det.

Däremot kan maligna tumörer, såsom prostatacancer, potentiellt spridas (metastasera) till närliggande organ och vävnader, såsom urinblåsan eller ändtarmen, eller till och med till andra delar av kroppen.

Även om man tar bort den cancertumören finns det fortfarande risk för återväxt. I de fall prostatacancer sprider sig långt utanför prostatan kan den bli livshotande, så kallad metastaserande sjukdom.

Är prostatacancer ärftlig?

Familjär prostatacancer, det vill säga när det finns flera fall av prostatacancer i en familj, utgör cirka 20 % av alla prostatacancerfall.

Familjär prostatacancer förklaras av en kombination av delade gener och delade miljö- eller livsstilsfaktorer.

Om någon har en förstagradssläkting, såsom en förälder, ett syskon eller ett barn, med prostatacancer är risken för att utveckla prostatacancer 2 till 3 gånger högre än den genomsnittliga risken. Denna risk eskalerar ytterligare med antalet släktingar som får diagnosen prostatacancer.

Så kallad ärftlig prostatacancer, vilket innebär att man ärver risken från en släkting, är relativt sällsynt och står för cirka 5 % av alla fall.

Ärftlig prostatacancer uppstår när genetiska förändringar eller mutationer överförs inom en familj från generation till generation, ett fenomen som kallas autosomal dominant nedärvning.

Familjehistoria och prostatacancer

Om din familjehistoria visar något av följande kan du misstänka att det kan finns ärftlig prostatacancer:

 • Om tre eller fler av dina nära släktingar har haft prostatacancer.
 • Prostatacancer förekommer i tre generationer av samma familj.
 • När två eller flera nära släktingar, såsom en förälder, syskon, barn, mor- eller farförälder, farbror eller brorson, på samma sida av familjen får diagnosen prostatacancer före 55 års ålder

Vid vilken ålder är prostatacancer vanligast?

Prostatacancer är vanligast hos äldre män. Risken ökar markant efter 50, och regelbundna undersökningar är avgörande för att upptäcka det i ett tidigt, mer behandlingsbart skede.

Finns det en familjär koppling till prostatacancer?

Jämfört med alla andra cancerformer är det värt att notera att prostatacancer sticker ut som den mest ärftliga och där genetiska faktorer bidrar till cirka 58 % av fallen.

När man tittar djupare på fakta om prostatacancer, kan män också löpa en ökad risk om någon av deras familjemedlemmar har haft andra cancerformer, som äggstockscancer, bröstcancer, bukspottkörtel- eller tjocktarmscancer.

Eftersom familjemedlemmar delar gener bidrar olika genetiska faktorer till risken att utveckla prostatacancer i familjen.

Symtom på prostatacancer

Prostatacancer uppvisar inte alltid märkbara symtom i tidigt skede. När cancern fortskrider kan du uppleva symtom som t.ex

 • Svårighet att urinera
 • Blod i urinen
 • Blod i sperma
 • Svårt att tömma blåsan helt
 • Frekvent urinering under natten.
 • Minskad styrka i urinstrålen

Vilken är den bästa prediktorn för prostatacancer?

Prostataspecifika antigennivåer (PSA).

Nivåer av prostataspecifikt antigen (PSA) är en viktig indikator på prostatakörtelns hälsa.

PSA är ett protein som produceras av prostatan och som  vanligtvis förblir på låga, stabila nivåer i en frisk prostata. Förhöjda PSA-nivåer kan signalera olika tillstånd, inklusive prostatacancer och benigna tillstånd som benign prostatahyperplasi (BPH) eller prostatit.

Läkare använder ofta PSA-testning för att övervaka och bedöma prostatans tillstånd, och betydande fluktuationer i PSA-nivåer kan motivera ytterligare utvärdering för att fastställa den bakomliggande orsaken.

Även om höga PSA-nivåer kan vara ett tidigt tecken på prostataproblem, är det viktigt att notera att de inte definitivt indikerar cancer och bör tolkas tillsammans med andra diagnostiska tester.

PSA variation över tid

Nivån av PSA i blodet kan förändras över tid och att mäta dessa förändringar är ett avgörande mått för att bedöma den potentiella risken för prostatacancer.

En betydande och snabb ökning av PSA-nivåerna under en kort period kan ge upphov till misstanke om prostatacancer och föranleda ytterligare utredning, eftersom det kan tyda på en högre risk för prostatacancer.

Gleason score

Gleason score är en numerisk bedömning som används för att utvärdera prostatacancens raggressivitetet, baserat på hur cancercellerna ser ut när man tittar på dem i ett mikroskop.

Det hjälper till att fastställa sjukdomens svårighetsgrad och vägleder behandlingsbeslut och där en högre poäng som indikerar mer aggressiv cancer.

Vid vilken PSA-nivå bör en biopsi övervägas?

En prostatabiopsi kan användas för att bedöma förekomsten av prostatacancer.

Din vårdgivare kan föreslå en prostatabiopsi under följande omständigheter: när ett blodprov avslöjar en förhöjd nivå av prostataspecifik antigen (PSA) eller när en abnormitet eller knöl upptäcks i din prostata under en rektalundersökning.

Vem bör överväga att göra genetiska tester för prostatacancer?

I Sverige bör män som diagnostiserats med prostatacancer före 60 års ålder och vars cancer spridit sig utanför prostatan och/eller med Gleason score 5 erbjudas genetisk testning. Dessutom måste mannen ha en första gradens släkting som har diagnostiserats med antingen bröst-, äggstockscancer, pankreascancer eller prostatacancer.

Behandlingsalternativ för prostatacancer

Behandlingsalternativ för prostatacancer varierar beroende på stadium och aggressivitet. Vanliga behandlingar inkluderar kirurgi, strålbehandling, hormonbehandling och aktiv övervakning.

Sammanfattning

Tveka inte att gå vidare i det fall att du kvalificerar dig för genetisk testning för cancerrisk, eftersom det hjälper med behandlingsbeslut samt hjälper din familj att informera sig om sina risker. Att genomgå testning kan medföra oro men medför betydande fördelar för att förstå dina hälsorisker och fatta beslut som skyddar din hälsa.

References

Dela på sociala medier

Våra produkter

Eiira Classic Genetic Test Kit for Hereditary Cancer Risk

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

 • Enkelt genetiskt test som görs hemma
 • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
 • Vidta förebyggande åtgärder

4990 kr

12 installments for only 460 kr/month (5516 kr total)

Learn more
Eiira Premium Genetic Test Kit for hereditary cancer assessment

Eiira Premium

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer


Alla fördelar från Eiira Classic plus:

 • Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer
 • Information som täcker 100% av ditt genom
 • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

9990 kr

12 installments for only 921 kr/month (11043 kr total)

Learn more

Set-up fee 0 kr, administrative fee 0 kr/month, fixed annual interest 18.9%, effective interest 20.6%. Totals include estimated amount of credit of 526 kr for Eiira Classic and 1053 kr for Eiira Premium. Applies to 12 months of installments with Klarna. Creditor and payee: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. The amounts shown are an indication. Exact cost varies depending on which day of the month the purchase is made. For complete terms and conditions, read more at klarna.com/se/villkor