fbpx

4990 kr

Specialerbjudande

15% rabattkupong

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer Enkelt genetiskt test som görs hemma Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna Vidta förebyggande åtgärder

Detta är för dig om:

Du är oroad över cancer
Du eller dina familjemedlemmar har fått en cancerdiagnos
Du är orolig för att cancer i familjen ska påverka dina barn

Betala nu

4990 kr

Bäst värde

6 Betalningar

879 kr/månad

totalt 5269 kr

12 Betalningar

460 kr/månad

totalt 5516 kr

Ja, det är enkelt. Vi skickar ett kit för salivinsamling och ett returkuvert hem till dig via Postnord. Du spottar helt enkelt saliv i uppsamlingsröret. Om du behöver hjälp finns instruktioner med i kitet. När du har samlat in saliv lägger du kitet i returkuvertet, som har en betald returetikett. Du kan sedan lämna in kuvertet på ett av Postnords serviceställen.
Det enda du behöver göra är att ange dina uppgifter och din familjs sjukdomshistoria. Med hjälp av verktygen på vår webbplats kan du enkelt fylla i informationen. Det är okej om du inte anger din familjs medicinska historia eftersom du inte vet eller föredrar att inte göra det.
Risken för tio cancerformer kartläggs med hjälp av de beprövade riskmodeller och referensdata för riskbedömning som rekommenderas i svenska nationella riktlinjer. Nedanstående information används som underlag för kartläggningen:
  • Resultaten av dina genetiska tester. Du hittar mer information i avsnittet “Vilken teknik ligger bakom gentestet?”.
  • Din familjs sjukdomshistoria. Med tanke på den nuvarande genomiska vetenskapens begränsningar kan dina genetiska testdata inte ensamma förutsäga alla risker. Familjens medicinska historia innehåller mycket ärftlig information. I vissa fall kan enbart familjehistoria förutsäga ärftlig cancerrisk. Därför används familjens sjukdomshistoria som en del av indata.
  • Information om dig och din sjukdomshistoria. Personlig information som etnicitet och anor har betydelse för våra ärftliga risker. Din livsstil och din sjukdomshistoria påverkar risknivån.
Observera att de risker som vi rapporterar är ärftliga risker. Det vill säga den risk som du har ärvt från dina biologiska föräldrar.
Bakom testet ligger en av de mest avancerade teknikerna som kallas Whole Exome Sequence (WES). Först analyseras ditt salivprov och alla DNA från könscellerna som är ansvariga för att generera dina proteiner fångas upp. Med “germinal” menas endast det DNA som du ärvde från dina föräldrar vid befruktningen. Därefter söker analysen efter eventuella patogena genförändringar (så kallade varianter) i DNA-data (dvs. dina hela exomdata).
I vår rapport ingår 43 gener som är kända för att orsaka en kraftigt ökad risk för att utveckla cancer. Urvalet av dessa 43 gener baseras på svenska nationella riktlinjer.
Eftersom germina DNA förblir detsamma under en persons livstid behöver du inte göra ett nytt genetiskt test för att få information om hela exomet. Eftersom genomisk vetenskap och cancerförebyggande åtgärder ständigt upptäcks kan du ta del av dessa nya framsteg utan att ta ytterligare ett test.
Först och främst är det viktigt att förstå att risken är sannolikheten för att utveckla cancer:
  • Risk är inte en diagnos.
  • Vissa personer med hög risk får aldrig cancer.
  • På samma sätt kan personer med låg risk ändå få cancer.
För det andra kan du vidta åtgärder och bli stärkt av förebyggande åtgärder. Rapporten kommer att informera dig om de proaktiva alternativ som finns i Sverige. För många cancerformer gäller att över 90 % (nära 100 % för bröstcancer) överlever om de upptäcks tidigt. Hälsovårdssystemet har ett antal övervakningsprogram för att upptäcka cancer tidigt. Vi informerar dig om hur du kommer in i det svenska sjukvårdssystemet. Det finns också förebyggande vårdpartners som vi kan rekommendera dig.

Vilka är de tio cancerformerna?

Här är listan över de tio cancerformerna:

Malignt melanom
Bukspottkörtelcancer
Njurcancer
Tjock- och ändtarmscancer
Prostataför män
Tio cancerformerna
Sköldkörtelcancer
Bröstför män och kvinnor
Ärftlig diffus magsäckscancer
Livmoderför kvinnor
Äggstockarför kvinnor

Associerade gener

För att kunna göra denna bedömning så har vi analyserat 43 gener i ditt DNA för att identifiera eventuell förekomst av sjukdomsorsakande varianter som är kopplade till en förhöjd cancerrisk. Dessa gener har valts baserat på att deras koppling till vissa specifika cancerformer eller cancersyndrom. Tabellen nedan visar gener som är kopplade till de tio olika cancerformer som analysen omfattar (det vill säga de gener där vi vet att de personer som bär på en sjukdomsorsakande variant har en förhöjd risk för cancer).

CancerformerAssocierade gener
BröstBRCA1, BRCA2, PALB2, TP53, PTEN, CDH1, STK11, NF1, ATM, CHEK2, BARD1, RAD51C, RAD51D
ÄggstockarBRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51C, RAD51D, BRIP1, MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, PMS2
TarmMLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, MUTYH, STK11, SMAD4, BMPR1A, PTCH, PTEN
ProstataBRCA2, HOXB13, BRCA1, MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM, PMS2, ATM, CHEK2, PALB2, TP53
MelanomCDKN2A, BAP1, CDK4, POT1, TERT, MITF1, MC1R, ASIP, TYR, TYRP1, TP53
Njurar och urinvägarVHL, FLCN, FH, MET, PTEN, SDHB, BAP1
TyreoideaRET, APC, PTEN, DICER1, TP53
LivmoderMLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PTEN
PancreasBRCA2, ATM, PALB2, MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, PMS2
MagsäckCDH1, CTNNA1

Hur det fungerar

Jämför Eiira Classic och Premium

EgenskaperEiira ClassicEiira Premium
Riskkartläggning för de tio vanligaste cancerformerna
Förebyggande åtgärder för de tio vanligaste cancerformerna
Uppdateringar för de tio vanligaste cancerformerna
Framtida uppdateringar för att täcka andra sjukdomarBegränsadObegränsad
Livstidsuppdateringar av de senaste upptäckterna inom genetisk vetenskapBegränsadObegränsad
Möjlighet att upptäcka sällsynta cancervarianter⭐⭐⭐ (medium)⭐⭐⭐⭐⭐ (de flesta)
Teknik för genetisk sekvenseringSekvensering av hela exomer (WES)Sekvensering av hela genomet (WGS)
Välj ditt Eiira genetiska test:
4990 kr
9990 kr

Eiira kunder

Ta reda på vad andra redan har gjort för att förebygga ärftliga cancerformer med Eiira

Datasekretess och datasäkerhet

Eiira tar din integritet och säkerhet på allvar

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad med våra
nyheter och exklusiva kampanjer.

Stöds av