fbpx

Hur sannolikt är det att få ett gratis genetiskt test på sjukhus

Healthcare in Sweden
Kan jag få ett genetiskt test gratis på sjukhus? Troligen inte!

När det handlar om att förstå din risk för ärftliga cancerformer är tiden viktig. I Sverige antar många att de kan få tillgång till gratis genetiska tester genom det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet, men verkligheten är helt annorlunda. Strikta regionala riktlinjer bestämmer behörighet för genetisk testning, och endast en liten procentandel av människor kvalificerar sig. Dessutom, med ett begränsat antal anläggningar som erbjuder sådana tester och långa väntetider, lämnas många människor utan den information de behöver för att fatta informerade beslut om sin hälsa. Det är här Eiira Genetics tjänster kommer in, och erbjuder ett bekvämt och tillgängligt alternativ till offentlig genetisk testning inom sjukvården.

Begränsningarna för offentlig genetisk testning inom sjukvården:

  1. Strikta behörighetskriterier: Regionala riktlinjer begränsar genetisk testning till endast de som uppfyller specifika kriterier, med mindre än 5% av individerna som kvalificerar sig.
  2. Begränsade testanläggningar: Endast sju svenska universitetssjukhus erbjuder genetisk testning för ärftliga cancerformer, vilket leder till överbelastade och underbemannade anläggningar.
  3. Långa väntetider: De flesta av dem som söker genetisk testning genom det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet står ofta inför väntetider på 2 till 4 år, och många avvisas i slutändan.

Att förstå din ärftliga cancerrisk är avgörande för att fatta informerade beslut om din hälsa. Våra genetiska test-tjänster erbjuder ett bekvämt och tillgängligt alternativ till begränsningarna i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige, vilket gör att människor kan ta kontroll över sin hälsa och välmående. Vänta inte flera år för att upptäcka din cancerrisk – utforska våra genetiska testtjänster idag.

Dela på sociala medier