fbpx

Förstå betydelsen av ärftlig cancerrisk

understanding-hereditary-cancer-risk
Förstå betydelsen av ärftlig cancerrisk

Ärftlig cancerrisk innebär en ökad sannolikhet att utveckla vissa cancerformer på grund av genetiska mutationer som förs vidare inom en familj över generationer. Dessa mutationer kan finnas i en persons DNA från födseln och kan öka risken för att utveckla cancer under sin livstid. I vissa fall kan en ärftlig riskfaktor innebära en högre sannolikhet att utveckla cancer vid en yngre ålder eller utveckla flera cancerformer över tid.

Det är viktigt att förstå att inte alla cancerformer är ärftliga, och att ha en genetisk mutation innebär inte nödvändigtvis att en person kommer att utveckla cancer. Att förstå sin ärftliga cancerrisk kan vara värdefullt på flera sätt:

 1. Förebyggande åtgärder: Genom att känna till sin risk kan man vidta åtgärder för att minska risken att utveckla cancer. Till exempel kan en hög risk för bröstcancer på grund av BRCA-mutation leda till att man väljer mer frekvent bröstcancerscreening, medicinering för att minska risken eller överväga förebyggande kirurgi.
 2. Tidig upptäckt: Vissa ärftliga cancersyndrom är kopplade till specifika cancerformer som kan upptäckas tidigt genom regelbunden screening. Personer med Lynch syndrom kan exempelvis behöva koloskopier oftare för att upptäcka och avlägsna polyper innan de utvecklas till cancer.
 3. Familjeplanering: Att förstå sin ärftliga cancerrisk kan vara viktigt när man fattar beslut om familjeplanering. Om du har en genetisk mutation som ökar din cancerrisk, kan du överväga att skaffa barn genom assisterad reproduktionsteknik som screenar för mutationen eller andra alternativ som adoption.
 4. Sinnesro: Att förstå sin ärftliga cancerrisk kan ge en känsla av lättnad och kontroll över sin hälsa.

Sammanfattningsvis kan kunskap om sin ärftliga cancerrisk leda till att man vidtar proaktiva åtgärder för att förebygga eller upptäcka cancer tidigt, fatta välgrundade beslut om familjeplanering och känna sig trygg.

Referenser:

 1. National Cancer Institute. Inherited Cancer Syndromes. Retrieved from https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/inherited-cancer-syndromes
 2. Regional Cancer Centres in Sweden, https://cancercentrum.se/samverkan/regional-cancer-centres/
 3. American Cancer Society. Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome. Retrieved from https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/risk-and-prevention/hereditary-breast-and-ovarian-cancer-syndrome.html
 4. American Society of Clinical Oncology. Genetic Testing for Hereditary Cancer Syndromes. Retrieved from https://www.cancer.net/cancer-types/hereditary-cancer-syndromes/genetic-testing-hereditary-cancer-syndromes

Dela på sociala medier

Våra produkter

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

 • Enkelt genetiskt test som görs hemma
 • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
 • Vidta förebyggande åtgärder

4990 kr

12 delbetalningar för endast 460 kr/månad (totalt 5516 kr)

Läs mer

Eiira Premium

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer


Alla fördelar från Eiira Classic plus:

 • Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer
 • Information som täcker 100% av ditt genom
 • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

9990 kr

12 delbetalningar för endast 921 kr/månad (totalt 11043 kr)

Läs mer

Uppläggningsavgift 0 kr, administrativ avgift 0 kr/mån, fast årlig ränta 18.9%, effektiv ränta 20.6%. Totalsumman inkluderar beräknat kreditbelopp om 526 kr för Eiira Classic och 1053 kr för Eiira Premium. Gäller för 12 månaders delbetalning med Klarna. Kreditgivare och betalningsmottagare: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Angivna belopp är en indikation. Exakt kostnad varierar beroende på vilken dag i månaden köpet görs. För fullständiga villkor, läs mer på klarna.com/se/villkor