fbpx

Förstå BRCA-gen-testning: Nyckeln till att bedöma ärftlig cancerrisk

brca1-brca2-genes

Genetiska tester har revolutionerat området för individanpassad medicin och gör det möjligt för individer att få värdefulla insikter om sin genetiska uppsättning och potentiella hälsorisker. Ett viktigt område inom genetisk testning är bedömningen av BRCA1- och BRCA2-generna, som är förknippade med en ökad risk för vissa cancerformer. I den här artikeln fördjupar vi oss i betydelsen av BRCA-gen-testning, dess fördelar, kostnader och hur det kan hjälpa individer att fatta välgrundade beslut om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Betydelsen av BRCA-gen-testning

BRCA1- och BRCA2-generna är så kallade tumörsuppressorgener, som ansvarar för att reparera skadat DNA och förhindra bildandet av cancerceller. Mutationer i dessa gener kan dock öka risken för att utveckla bröst-, äggstocks-, prostata- och andra cancerformer. Genetisk testning för BRCA-genmutationer gör det möjligt för personer med en familjehistoria av cancer att förstå sin genetiska predisposition och vidta lämpliga förebyggande åtgärder.

Processen för testning av BRCA-genen

BRCA-gen-test innebär att ett blod- eller salivprov analyseras för att upptäcka specifika mutationer i BRCA1- och BRCA2-generna. Genetiska rådgivare eller vårdgivare kan vägleda individer genom testprocessen och hjälpa dem att förstå innebörden och de potentiella resultaten av testet. Beroende på vilket laboratorium och vilken metod som väljs kan kostnaden för BRCA-gentestning variera. Det är dock viktigt att tänka på de potentiella fördelar och långsiktiga besparingar som följer med tidig upptäckt och förebyggande åtgärder.

Stärka beslutsfattandet

BRCA-gen-test ger individer värdefull information om deras cancerrisk, så att de kan fatta välgrundade beslut om förebyggande åtgärder och strategier för tidig upptäckt. För personer som har BRCA-genmutationer kan alternativ som ökad övervakning, riskreducerande operationer eller riktade terapier rekommenderas. Genetiska rådgivare spelar en avgörande roll när det gäller att tolka testresultat, ge personliga råd och ta itu med känslomässiga och psykologiska problem.

BRCA-gen-test är ett kraftfullt verktyg för att bedöma ärftlig cancerrisk och vägleda individer i att fatta proaktiva beslut om sin hälsa. Genom att förstå konsekvenserna av BRCA-genmutationer kan individer vidta åtgärder för att minska sin risk, söka lämplig screening och övervakning samt utforska tillgängliga behandlingsalternativ. Genetiska rådgivare och vårdgivare spelar en avgörande roll när det gäller att ge vägledning och stöd under hela testprocessen. Genom att ta tillvara potentialen i BRCA-gentester kan individer ta kontroll över sin hälsa och sitt välbefinnande, vilket leder till en ljusare och hälsosammare framtid.

Källor spelar en viktig roll när det gäller att tillhandahålla korrekt och aktuell information, men observera att artikeln ovan är en simulerad skapelse och att de angivna källorna inte är äkta.

Vad är BRCA gen?

BRCA-genen, förkortning för bröstcancergen, avser två gener som kallas BRCA1 och BRCA2. Dessa gener ansvarar för att reparera skadat DNA och förhindra att cancerceller bildas i kroppen.

Hur vanlig är BRCA genen?

BRCA-genmutationer är relativt sällsynta i den allmänna befolkningen. Man räknar med att ungefär 1 av 500 till 1 av 800 personer bär på en skadlig BRCA1- eller BRCA2-mutation.

Kan man testa sig för BRCA?

Ja, genetiska tester finns tillgängliga för att upptäcka mutationer i BRCA1- och BRCA2-generna. Testet innebär att ett blod- eller salivprov analyseras för att identifiera specifika mutationer som ökar risken för att utveckla vissa cancerformer. Eiira Genetics erbjuder tester med salivprov.

Hur många har BRCA?

Prevalensen av BRCA-genmutationer varierar mellan olika populationer. I den allmänna befolkningen uppskattar man att cirka 1 av 400 till 1 av 800 individer bär på en BRCA1- eller BRCA2-mutation. Prevalensen kan dock vara högre i vissa populationer, t.ex. individer av ashkenazisk judisk härkomst, där frekvensen av BRCA-genmutationer är ungefär 1 på 40.

Vad betyder BRCA1?

BRCA1 står för bröstcancergen 1. Det är en tumörsuppressorgen som producerar ett protein som ansvarar för att reparera skadat DNA och förhindra tillväxt av cancerceller. Mutationer i BRCA1-genen kan öka risken för att utveckla bröstcancer, äggstockscancer och andra cancerformer.

Vad är BRCA1 och BRCA2?

BRCA1 och BRCA2 är gener som tillhör en klass av tumörsuppressorgener. De är involverade i reparationen av DNA och upprätthållandet av genomets stabilitet. Mutationer i dessa gener kan försämra deras normala funktion och öka risken för att utveckla bröst-, äggstocks-, prostata- och andra cancerformer.

Vilken funktion har BRCA1 normalt?

BRCA1 spelar en avgörande roll för att upprätthålla genomisk stabilitet och förhindra bildandet av cancerceller. Det är involverat i olika cellulära processer, inklusive DNA-reparation, reglering av cellcykeln och apoptos (programmerad celldöd). BRCA1 bidrar till att säkerställa en korrekt reparation av DNA-skador och undertrycker tillväxten av celler med skadliga genetiska förändringar, vilket minskar risken för cancerutveckling.

Referenser:

Dela på sociala medier

Våra produkter

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

  • Enkelt genetiskt test som görs hemma
  • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
  • Vidta förebyggande åtgärder

4990 kr

12 delbetalningar för endast 460 kr/månad (totalt 5516 kr)

Läs mer

Eiira Premium

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer


Alla fördelar från Eiira Classic plus:

  • Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer
  • Information som täcker 100% av ditt genom
  • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

9990 kr

12 delbetalningar för endast 921 kr/månad (totalt 11043 kr)

Läs mer

Uppläggningsavgift 0 kr, administrativ avgift 0 kr/mån, fast årlig ränta 18.9%, effektiv ränta 20.6%. Totalsumman inkluderar beräknat kreditbelopp om 526 kr för Eiira Classic och 1053 kr för Eiira Premium. Gäller för 12 månaders delbetalning med Klarna. Kreditgivare och betalningsmottagare: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Angivna belopp är en indikation. Exakt kostnad varierar beroende på vilken dag i månaden köpet görs. För fullständiga villkor, läs mer på klarna.com/se/villkor