fbpx

Eiira-produkter

Vi presenterar produkterna från Eiira Genetics

Eiira Classic

En genetisk profil för förebyggande av ärftlig cancer

 • Enkelt genetiskt test som görs hemma
 • Upptäck riskerna med de 10 vanligaste cancerformerna
 • Vidta förebyggande åtgärder

Vi värnar om din personliga integritet och följer EUs GDPR och patientsäkerhetslagen.

Välj Eiira Classic om:
Du är orolig för cancer
Du eller någon familjemedlem har fått en cancerdiagnos
Du är orolig för att cancer i familjen ska drabba dina barn

Fotografier av lyckliga människor
Fotografier av lyckliga människor

Eiira Premium

En genetisk profil för förebyggande av ärftlig cancer

Alla fördelar från Eiira Classic plus:

 • Upptäckt av sällsynta ärftliga cancerrisker
 • Information som täcker 100% av din arvsmassa
 • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

Välj Eiira Premium om:
Du är orolig för sällsynta cancerrisker
Du vill veta allt om dina genetiska anlag
Du vill dra full nytta av nuvarande och framtida upptäckter om dina gener

Hur genereras Eiiras profilrapport?

Videomöte med en professionell person

Hur vi skapar din genetiska profil

Riskbedömning för 10 ärftliga cancerformer

 • Bröstcancer (för kvinnor och män)
 • Äggstockscancer (för kvinnor)
 • Livmodercancer (för kvinnor)
 • Prostatacancer (för män)
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Njurcancer
 • Malignt melanom
 • Sköldkörtelcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Ärftlig diffus magsäckscancer

Information om genvarianter som är förknippade med respektive sjukdom tillsammans med korrekt familjeinformation bidrar båda till en effektiv riskbedömning.

Riskbedömning

Vår riskbedömning är baserad på tredje parts riskdata och riskmodeller som rekommenderas av svenska nationella riktlinjer samt nedan information om:

 • ditt genetiska testresultat
 • din personliga medicinska information
 • din familjs medicinska historia

Med hjälp av den insamlade informationen, genomför vi en riskanalys och presenterar resultatet i din profil, som följaktligen visar din risk för att utveckla cancer jämfört med en genomsnittsperson i befolkningen.

Observera att vår riskbedömning avser ärftliga sjukdomsanlag. Den mäter inte risken för att utveckla cancer som orsakas av icke-ärftliga faktorer och är heller inte en diagnos. Vissa personer med hög risk utvecklar inte cancer, medan andra personer med låg risk fortfarande kan utveckla cancer på grund av en sporadisk variant. Att få kunskap om din risknivå kan underlätta för dig att vidta förebyggande åtgärder och ha en konstruktiv dialog med din vårdgivare.

Riskhanteringsalternativ

Utöver din riskanalys, presenteras även förslag på hur din cancer kan förebyggas och hanteras i din profil. Enligt Cancerfonden skulle 28% av alla cancerfall kunna förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor, som t.ex. att äta mer hälsosam mat, reglera alkoholkonsumtion och undvika rökning.

I våra profiler presenteras livsstilsrekommendationer enligt de svenska nationella riktlinjerna, utifrån aktuell kunskap om vad som påverkar risken för att utveckla cancer. Där det är möjligt inkluderar vi rekommendationer för screening, för att upptäcka cancer tidigt eller föreslå förebyggande åtgärder som du kan diskutera med din vårdgivare.

Observera att handlingsplan och screening inte finns tillgänglig för alla cancertyper utifrån tillgänglig kunskap.

Genetiskt test

Ett viktigt steg i att skapa din profil utgörs av det genetiska testet. Med testet identifierar vi om du har ärvt några patogena genvarianter (mutationer) som är kända för att orsaka en förhöjd risk för cancer. Om testet indikerar sådana varianter kommer vi att inkludera dem i din profil.

För närvarande erbjuder vi två testalternativ:

Observera att våra genetiska tester används för att upptäcka ärftliga varianter (eller könscellsvarianter) som ärvts från dina föräldrar. Vi analyser inte sporadiska varianter som orsakar cancer. För att läsa mer om WGS och WES, besök gärna vår sida om vetenskap.

Är du inte säker på vilken produkt som passar dig?

Kontakta oss! Lämna ett meddelande och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.