fbpx

Tidig upptäckt av prostatacancer genom organiserad prostatatestning (OPT) i Sverige

Organized prostate cancer testing to detect cancer early
Organiserad prostatacancertestning syftar till att upptäcka prostatacancer tidigt

Varje år diagnostiseras cirka 10 000 män i Sverige med prostatacancer, varav cirka 2 500 mister livet i denna sjukdom. På grund av de högsta dödstalen är det den vanligaste och dödligaste cancertypen i landet. Det är dubbelt så utmanande för forskare att hitta metoder för att förebygga sjukdomen och utveckla säkra diagnostiska tekniker.

Organized Prostate Cancer Testing (OPT) är ett nyligen genomfört initiativ i Sverige som försöker identifiera prostatacancer i ett tidigt skede. OPT-projekt lanserades i flera regioner under 2020, inklusive Region Skåne, Region Västra Götalands och Region Västerbotten. År 2022 startade Region Stockholm och Region Gotland ett gemensamt organiserat projekt som årligen erbjuder OPT. I slutet av 2023 kommer 17 av Sveriges 21 regioner att ha genomfört ett antal OPT-projekt.

Från nationell screening till OPT

Socialstyrelsen avvisade 2018 idén om nationell screening för prostatacancer med enbart PSA-tester, med hänvisning till oro för överdiagnostik. Som svar på detta lanserades olika initiativ för att tillhandahålla organiserade test möjligheter i landet.

Efter ett omfattande samarbete mellan forskare och experter inom urologi, kommunikation och IT, introducerade Region Skåne 2020 Organized Prostate Cancer Testing (OPT). OPT är ett helt digitaliserat system som effektiviserar testprocessen.

OPT-processen

OPT började med ett pilotprogram som bjöd in 1 000 män i åldrarna 50, 56 och 62 till testning. De som tackade ja till inbjudan fick sina testresultat automatiskt. Baserat på PSA-nivån och individens ålder bestämmer en undersökning algoritm nödvändig uppföljning, inklusive ytterligare testning, övervakning eller behandling.

Överdiagnos problem

Socialstyrelsen avvisade den nationella screeningen utifrån oro för överdiagnostik. Men förespråkare för OPT, som Anders Bjartell, betonar att de prioriterar patienternas välbefinnande och undviker onödig behandling för lågriskfall.

Vad är Stockholm 3-testet för prostatacancer?

Stockholm3-testet, även känt som Stockholm3-modellen (STHLM3), är ett diagnostiskt verktyg som används för tidig upptäckt av prostatacancer. Detta test är utformat för att förbättra noggrannheten av prostatacancer screening genom att kombinera flera biomarkörer såsom proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data för att upptäcka prostatacancer som kräver tidig behandling.

Den är utvecklad i Sverige och används för att bedöma en individs risk att få aggressiv prostatacancer.

Vem är berättigad till prostatacancertestning?

Prostatacancertestning är i första hand lämplig för män i åldersgrupperna 50 till 70 år.

Vad ingår i OPT?

Den tidiga upptäckten av prostatacancer involverar en testprocess som kan bestå av upp till tre steg.

Det första steget är ett PSA-test som kräver ett blodprov. En magnetkameraundersökning görs i det andra steget om PSA-värdet är högt.

Om några avvikelser upptäcks under magnetkameraundersökningen görs det tredje steget: vävnadsprovtagningen.

Baserat på sina testresultat övervakas deltagarna med olika årliga intervaller.

Finns det några kostnader förknippade med OPT-undersökningar?

Respektive regioner bestämmer avgifterna för ett PSA-test inom OPT-ramen.

Finns det ett genetiskt test för prostatacancer?

Förutom PSA-testet kan genetiska tester användas för att utvärdera en individs risk att utveckla prostatacancer. Denna testning undersöker specifika gener som är kopplade till en högre sannolikhet att utveckla prostatacancer.

Genetiska testresultat kan hjälpa individer att fatta välgrundade beslut om sin prostatacancerscreening och hanteringsval.

På Eiira inkluderar både Classic och Premium genetiska profilering tjänster genetiska tester för att upptäcka ärftlig risk för prostatacancer.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis representerar OPT ett betydande steg framåt inom prostatacancervården i Sverige. Denna organiserade testmetoden säkerställer bredare tillgång till tidig upptäckt genom att använda digitalisering och AI för att förbättra effektiviteten. Genom att ta itu med oro över överdiagnostik och fokus på patientutbildning, arbetar OPT för att förbättra resultaten och erfarenheterna för män som drabbas av prostatacancer i Sverige.

Referenser:

1. Regionala cancercentrum. Organised Prostate cancer Testing

2. Lund University. Organised Prostate Cancer Testing, equal care for all

3. 1177 Regular Testing of Prostate cancer in Sweden

4. Nice ORG.UK Stockholm3 for prostate cancer

Dela på sociala medier