fbpx

Organiserad prostatacancertestning (OPT) i Sverige syftar till att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede

Organised-prostate-cancer-testing-to-detect-prostate-cancer-early
Organiserad prostatacancertestning syftar till att upptäcka prostatacancer tidigt

Prostatacancer rankas som den näst vanligaste cancerformen bland män i världen. Även om Socialstyrelsen inte rekommenderar ett nationellt screeningprogram, framhåller de däremot att hälso- och sjukvården kan bidra till ökad kunskap genom att erbjuda organiserad prostatacancertestning inom ramen för forskning och utveckling.

Organiserad prostatacancertestning (OPT) är ett relativt nytt initiativ i Sverige som syftar till att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. OPT-projektet har lanserats i flera regioner under 2020, bland annat i Region Skåne, Västra Götaland och i Västerbotten. Från och med 2022 startade Region Stockholm och Region Gotland ett gemensamt organiserat projekt som erbjuder OPT på årsbasis. I slutet av 2023 förväntas 17 av Sveriges 21 regioner ha genomfört någon form av OPT-projekt.

Vem är berättigad till att genomföra testet?

Ett fullt utvecklat OPT-program bör omfatta alla män i åldern 50 till 74 år, med testning föreslagen att starta vid 50 års ålder.

Ärftlig riskgrupp

Män i den ärftliga riskgruppen rekommenderas i det nationella vårdprogrammet tidigare start av PSA-testning (40 år), kortare testintervall, och lägre PSA-gränsvärde för bedömning av urolog. Det innebär att särskilda rutiner behövs för män i den ärftliga riskgruppen i projekt med OPT.

Vad ingår i OPT?

Tidig upptäckt av prostatacancer involverar en testprocess som kan bestå av upp till tre steg. Det första steget är ett PSA-test som kräver ett blodprov. Om PSA-värdet är högt görs en magnetkameraundersökning som andra steg. Om några avvikelser upptäcks under magnetkameraundersökningen görs vävnadsprovtagning i det tredje steget. Deltagarna övervakas också med olika årliga intervaller baserat på deras individuella testresultat.

Finns det några kostnader förknippade med OPT-undersökningar?

Avgifterna för ett PSA-test inom OPT bestäms av respektive region.

Finns det ett genetiskt test för prostatacancer?

Förutom PSA-testet kan genetiska tester användas för att utvärdera en individs risk att utveckla prostatacancer. Denna testning undersöker specifika gener som är kopplade till en högre sannolikhet att utveckla prostatacancer. Resultaten av genetiska tester kan hjälpa individer att fatta välgrundade beslut om sina val för screening och hantering av prostatacancer. Hos Eiira inkluderar både Classic och Premium genetiska profiltjänster genetiska tester för att upptäcka ärftliga risker för prostatacancer

Sammanfattningsvis är organiserad prostatacancertestning (OPT) ett nytt initiativ i Sverige som syftar till att upptäcka prostatacancer tidigt. Män som fyller 50 år och har ett manligt personnummer erbjuds automatiskt testning för tidig upptäckt av prostatacancer. Utöver PSA-testet finns även genetiska tester för prostatacancerrisk tillgängligt. Resultaten av genetiska tester kan hjälpa individer att fatta välgrundade beslut om sina val för screening och hantering av prostatacancer.

Referenser:

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prostatacancertestning/organised-prostate-cancer-testing/

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/nationell-rekommendation-opt-rcc-2023-final-r1.pdf

https://www.1177.se/Gotland/sjukdomar–besvar/cancer/cancerformer/prostatacancer/regelbunden-testning-for-prostatacancer-i-stockholm-gotland/

Dela på sociala medier

Våra produkter

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

  • Enkelt genetiskt test som görs hemma
  • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
  • Vidta förebyggande åtgärder

4990 kr

12 delbetalningar för endast 460 kr/månad (totalt 5516 kr)

Läs mer

Eiira Premium

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer


Alla fördelar från Eiira Classic plus:

  • Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer
  • Information som täcker 100% av ditt genom
  • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

9990 kr

12 delbetalningar för endast 921 kr/månad (totalt 11043 kr)

Läs mer

Uppläggningsavgift 0 kr, administrativ avgift 0 kr/mån, fast årlig ränta 18.9%, effektiv ränta 20.6%. Totalsumman inkluderar beräknat kreditbelopp om 526 kr för Eiira Classic och 1053 kr för Eiira Premium. Gäller för 12 månaders delbetalning med Klarna. Kreditgivare och betalningsmottagare: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Angivna belopp är en indikation. Exakt kostnad varierar beroende på vilken dag i månaden köpet görs. För fullständiga villkor, läs mer på klarna.com/se/villkor