fbpx

Förståelse av genetiska tester

Genetic Testing to assess hereditary cancer risk
Bra att veta om genetisk testning

Genetisk testning är ett kraftfullt verktyg som analyserar en persons DNA för att identifiera förändringar eller mutationer i specifika gener, kromosomer eller proteiner. Dessa förändringar kan ge värdefull information om en persons risk att utveckla vissa genetiska sjukdomar, inklusive ärftlig cancer.

Hur genetisk testning fungerar:

 1. Provtagning: Ett prov av personens blod, saliv eller vävnad samlas in. Valet av provtyp beror på det specifika test som ska utföras. På Eiira samlar vi in salivprov för att förutsäga cancerrisken.
 2. DNA-extraktion: DNA extraheras från provet och renas för testning.
 3. Analys: DNA analyseras med hjälp av olika tekniker, t.ex. sekvensering, för att identifiera specifika förändringar eller mutationer i de aktuella generna.
 4. Tolkning: Genetiker tolkar resultaten och fastställer deras betydelse. De utvärderar om de identifierade förändringarna är kopplade till en ökad risk för att utveckla ett visst tillstånd eller en viss sjukdom, t.ex. cancer.
 5. Rapport: Resultaten delas med individen och/eller vårdgivaren, som sedan kan använda informationen för att fatta välgrundade beslut om prevention, screening och behandling.

Vad genetiska tester kan avslöja om en persons cancerrisk: Genetiska tester kan hjälpa till att avgöra om en person bär på genmutationer som är förknippade med en ökad risk för vissa ärftliga cancerformer. Dessa tester kan vara särskilt värdefulla för personer med en stark familjehistoria av cancer eller för personer som har specifika cancerformer som är mer sannolika att vara ärftliga.

Några av de vanligaste ärftliga cancersyndromen är:

 1. Det ärftliga syndromet för bröst- och äggstockscancer (HBOC): Detta syndrom är förknippat med mutationer i BRCA1- och BRCA2-generna och ökar risken för bröst- och äggstockscancer och andra cancerformer.
 2. Lynch syndrom: Lynch syndrom orsakas av mutationer i gener som MLH1, MSH2, MSH6 och PMS2 och ökar risken för kolorektal-, endometrial- och andra cancertyper.
 3. Familjär adenomatös polypos (FAP): FAP beror på mutationer i APC-genen och ökar risken för kolorektalcancer och andra maligniteter avsevärt.

Det är viktigt att komma ihåg att genetiska tester kan avslöja en ökad risk för ärftlig cancer, men de garanterar inte att en person kommer att utveckla cancer. Resultaten hjälper individer och deras vårdgivare att fatta välgrundade beslut om förebyggande åtgärder, livsstilsval och utökad cancerscreening för att minska risken och upptäcka cancer tidigt om den utvecklas.

Genetiska tester kan också ha begränsningar, eftersom de inte alltid ger tydliga svar om en persons risk. Vissa genetiska tester kan avslöja genvarianter av osäker betydelse, vilket innebär att deras inverkan på cancerrisken är oklar. Enligt gängse praxis bland vårdgivare rekommenderas det inte att kommunicera sådan information med patienten förrän det blir klart.

Referenser:

 1. National Cancer Institute. (2021). Genetic Testing for Hereditary Cancer Syndromes.
 2. American Cancer Society. (2021). Genetic Testing, Screening, and Prevention for People with a Strong Family History of Colorectal Cancer.
 3. Mayo Clinic. (2021). Genetic Testing.

Dela på sociala medier

Våra produkter

Eiira Classic Genetic Test Kit for Hereditary Cancer Risk

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

 • Enkelt genetiskt test som görs hemma
 • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
 • Vidta förebyggande åtgärder

4990 kr

12 installments for only 460 kr/month (5516 kr total)

Learn more
Eiira Premium Genetic Test Kit for hereditary cancer assessment

Eiira Premium

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer


Alla fördelar från Eiira Classic plus:

 • Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer
 • Information som täcker 100% av ditt genom
 • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

9990 kr

12 installments for only 921 kr/month (11043 kr total)

Learn more

Set-up fee 0 kr, administrative fee 0 kr/month, fixed annual interest 18.9%, effective interest 20.6%. Totals include estimated amount of credit of 526 kr for Eiira Classic and 1053 kr for Eiira Premium. Applies to 12 months of installments with Klarna. Creditor and payee: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. The amounts shown are an indication. Exact cost varies depending on which day of the month the purchase is made. For complete terms and conditions, read more at klarna.com/se/villkor