fbpx

Minska cancerrisk: insikter och förebyggande åtgärder

A girl hugging and supporting a cancer survivor
Stärkande genom kunskap: Förstå och minska cancerrisker

Cancer drabbar miljontals människor världen över och är ett stort globalt hälsoproblem. Den kan orsaka stora fysiska, känslomässiga och ekonomiska utmaningar. Olika faktorer bidrar till utvecklingen av cancer, t.ex. livsstilsval, miljöpåverkan och genetiska anlag. Även om inte alla cancerfall är ärftliga är det viktigt att erkänna genetikens roll för cancerrisken.

Genom att förstå dessa bidragande faktorer kan vi bättre rusta oss så att vi kan fatta välgrundade beslut och vidta förebyggande åtgärder för att minska vår risk att drabbas av cancer.

Cancer är en förödande sjukdom som har drabbat miljontals människor världen över. Den är en av de främsta dödsorsakerna i världen och kan orsaka enormt fysiskt, känslomässigt och ekonomiskt lidande. Cancer kan orsakas av en mängd olika faktorer, bland annat livsstilsval, miljöfaktorer och ärftliga faktorer. Även om inte all cancer är ärftlig är det viktigt att förstå den genetikens roll i cancerrisken.

Cancer är ärftligt: myt eller verklighet?

Det råder ingen tvekan om att genetik kan spela en roll för cancerrisken. Vissa typer av cancer, t.ex. bröstcancer, äggstockscancer och tjocktarmscancer, har en högre risk att förekomma i familjer på grund av nedärvda genmutationer. Det är dock viktigt att förstå att de flesta cancerformer inte är ärftliga. Enligt American Cancer Society är 5-10 % av alla cancerformer är ärftliga. De flesta cancerformer orsakas av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer.

Cancerfall i familjen: vad betyder det för mig?

Om du har cancer i din familj är det förståeligt att du känner dig orolig för din egen risk. Det är dock viktigt att komma ihåg att en familjehistoria med cancer inte nödvändigtvis innebär att du kommer att få cancer. Risken för att utveckla cancer påverkas av många faktorer, inklusive livsstilsval som kost, motion och tobaksbruk.

Om du har en familjehistoria med cancer är det viktigt att du talar med din vårdgivare om din risk. Din vårdgivare kan rekommendera genetisk testning för att avgöra om du har ärvt genmutationer som ökar din risk att utveckla vissa typer av cancer.

Stärk dig själv mot cancer: proaktiva strategier 

Även om det är vanligt att man oroar sig för att utveckla cancer är det viktigt att känna till vilka åtgärder man kan vidta för att minimera risken. American Cancer Society föreslår att du antar dessa hälsosamma livsstilsförändringar för att minska cancerrisken:

 1. Uppnå och bibehålla en hälsosam vikt
 2. Inkludera en näringsrik kost som är rik på frukt, grönsaker och fullkorn.
 3. Delta i regelbunden fysisk aktivitet
 4. Avstå från tobaksbruk och måttlig alkoholkonsumtion.
 5. Skyddar din hud från solens skadliga strålar

Prioritera dessutom att delta i regelbundna cancerundersökningar enligt rekommendation från din vårdgivare. Tidig upptäckt spelar en avgörande roll för en framgångsrik behandling av olika cancertyper.

Omfamna hopp och motståndskraft: stöd dina nära och kära genom en cancerdiagnos

När en familjemedlem får en cancerdiagnos kan det vara en känslomässig och utmanande tid för alla. Det är viktigt att ge stöd och uppmuntran till dina nära och kära under denna resa. Några sätt att erbjuda positiv förstärkning är t.ex:

 1. Erbjuder ett lyssnande öra och medmänskligt stöd: Var där för din älskade genom att aktivt lyssna på hans eller hennes bekymmer och ge honom eller henne tröst.
 2. Att ge en hjälpande hand med dagliga sysslor: Hjälp till med praktiska saker, som att handla mat eller transportera till läkarbesök, för att underlätta deras börda.
 3. Främja känslomässigt och mentalt välbefinnande: Föreslå rådgivning eller stödgrupper som resurser för att hantera och främja motståndskraft.
 4. Stärka dig själv med kunskap: Lär dig mer om den specifika cancertypen och behandlingsalternativen för att bättre förstå och stödja din närstående.

Cancer är en mångfacetterad sjukdom med olika faktorer som spelar in. Tänk på att det alltid finns hopp och att många människor övervinner cancern och lever ett tillfredsställande och hälsosamt liv.

Referenser:

 1. National Library of Medicine. Hereditary cancer Syndromes
 2. Nationella cancerinstitutet. (2022). Genetics of Cancer

Dela på sociala medier