fbpx

Precisionsmedicin: Framtiden för personlig sjukvård

precision- medicine
Precisionsmedicin: Framtiden för personlig sjukvård

Precisionsmedicin är ett framväxande sjukvårdsområde som använder genetiska och andra data för att skräddarsy medicinska behandlingar för enskilda patienter. Genom att ta hänsyn till en individs unika genetiska sammansättning, livsstilsfaktorer och medicinska historia, syftar precisionsmedicin till att tillhandahålla mer riktade och effektiva terapier för ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive de med en ärftlig komponent.

Ärftliga sjukdomar orsakas av ärftliga genmutationer som ökar en individs risk att utveckla vissa cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar och andra tillstånd. Många genetiska tester finns tillgängliga som kan identifiera dessa mutationer och hjälpa individer att förstå sin risk att utveckla en viss sjukdom.

Eiira Genetics testprofil för ärftliga cancerrisker är ett exempel på ett genetiskt test som kan hjälpa individer att förstå sin risk att utveckla vissa cancerformer Detta test täcker 10 av de vanligaste ärftliga cancerformerna i Sverige, inklusive bröst-, äggstockscancer-, kolon-, prostata-, melanom-, njur-, sköldkörtel-, livmoder-, pankreascancer och ärftlig diffus magcancer.

För individer som är oroade över sin ärftliga sjukdomsrisk och vill hålla sig friska erbjuder precisionsmedicin flera fördelar. Genom att tidigt identifiera genetiska mutationer och andra riskfaktorer kan individer vidta åtgärder för att minska risken för att utveckla en viss sjukdom, som att göra livsstilsförändringar eller genomgå mer frekventa medicinska screeningar.

Dessutom kan precisionsmedicin hjälpa vårdgivare att välja de mest effektiva behandlingarna för enskilda patienter baserat på deras genetiska sammansättning och andra faktorer. Till exempel är vissa cancerbehandlingar mer effektiva för individer med vissa genetiska mutationer, och vissa mediciner kan orsaka negativa biverkningar hos individer med särskilda genetiska variationer.

Det är dock viktigt att notera att precisionsmedicin fortfarande är ett relativt nytt område, och det finns vissa begränsningar och utmaningar att överväga. Till exempel kan genetiska tester inte alltid ge tydliga svar eller kan identifiera mutationer som har osäkra eller okända konsekvenser för sjukdomsrisken.

Dessutom finns det farhågor om integritet och datasäkerhet när det kommer till genetisk testning och precisionsmedicin. Patienter och vårdgivare måste samarbeta för att säkerställa att känslig genetisk information skyddas och används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Sammantaget har precisionsmedicin ett stort löfte för individer som är oroade över sin ärftliga sjukdomsrisk och vill hålla sig friska. Genom att ta ett mer personligt förhållningssätt till vården kan precisionsmedicin hjälpa individer och vårdgivare att fatta mer välgrundade beslut om förebyggande, diagnos och behandling av ett brett spektrum av sjukdomar.

Referenser:

  1. The Swedish National Council on Medical Ethics. (2023). Precision Medicine. Retrieved from https://smer.se/teman/precisionsmedicin/
  2. National Human Genome Research Institute. (2023). Genetic Testing. Retrieved from https://www.genome.gov/genetics-glossary/Genetic-Testing
  3. American Cancer Society. (2023). Precision or Personalized Medicine https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/precision-medicine.html

Dela på sociala medier

Våra produkter

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

  • Enkelt genetiskt test som görs hemma
  • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
  • Vidta förebyggande åtgärder

4990 kr

12 delbetalningar för endast 460 kr/månad (totalt 5516 kr)

Läs mer

Eiira Premium

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer


Alla fördelar från Eiira Classic plus:

  • Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer
  • Information som täcker 100% av ditt genom
  • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

9990 kr

12 delbetalningar för endast 921 kr/månad (totalt 11043 kr)

Läs mer

Uppläggningsavgift 0 kr, administrativ avgift 0 kr/mån, fast årlig ränta 18.9%, effektiv ränta 20.6%. Totalsumman inkluderar beräknat kreditbelopp om 526 kr för Eiira Classic och 1053 kr för Eiira Premium. Gäller för 12 månaders delbetalning med Klarna. Kreditgivare och betalningsmottagare: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Angivna belopp är en indikation. Exakt kostnad varierar beroende på vilken dag i månaden köpet görs. För fullständiga villkor, läs mer på klarna.com/se/villkor