fbpx

Precisionsmedicin: Personlig sjukvård för ärftliga sjukdomar

Precision Medicine - Why it has the potential to transfer the field of medicine
Precisionsmedicin: Framtiden för personlig sjukvård

Precisionsmedicin är ett framväxande sjukvårdsområde som använder genetiska och andra data för att skräddarsy medicinska behandlingar för enskilda patienter. Genom att ta hänsyn till en individs unika genetiska sammansättning, livsstilsfaktorer och medicinska historia, syftar precisionsmedicin till att tillhandahålla mer riktade och effektiva terapier för ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive de med en ärftlig komponent.

Ärftliga sjukdomar orsakas av ärftliga genmutationer som ökar en individs risk att utveckla vissa cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar och andra tillstånd. Många genetiska tester finns tillgängliga som kan identifiera dessa mutationer och hjälpa individer att förstå sin risk att utveckla en viss sjukdom.

Eiira Genetics testprofil för ärftliga cancerrisker är ett exempel på ett genetiskt test som kan hjälpa individer att förstå sin risk att utveckla vissa cancerformer Detta test täcker 10 av de vanligaste ärftliga cancerformerna i Sverige, inklusive bröstcancer-, äggstockscancer-, koloncancer-, prostatacancer-, melanom-, njur-, sköldkörtel-, livmoder-, pankreascancer och ärftlig diffus magcancer.

För individer som är oroade över sin ärftliga sjukdomsrisk och vill hålla sig friska erbjuder precisionsmedicin flera fördelar. Genom att tidigt identifiera genetiska mutationer och andra riskfaktorer kan individer vidta åtgärder för att minska risken för att utveckla en viss sjukdom, som att göra livsstilsförändringar eller genomgå mer frekventa medicinska screeningar.

Dessutom kan precisionsmedicin hjälpa vårdgivare att välja de mest effektiva behandlingarna för enskilda patienter baserat på deras genetiska sammansättning och andra faktorer. Till exempel är vissa cancerbehandlingar mer effektiva för individer med vissa genetiska mutationer, och vissa mediciner kan orsaka negativa biverkningar hos individer med särskilda genetiska variationer.

Det är dock viktigt att notera att precisionsmedicin fortfarande är ett relativt nytt område, och det finns vissa begränsningar och utmaningar att överväga. Till exempel kan genetiska tester inte alltid ge tydliga svar eller kan identifiera mutationer som har osäkra eller okända konsekvenser för sjukdomsrisken.

Dessutom finns det farhågor om integritet och säkerhet inom genetisk testning och precisionsmedicin. Patienter och vårdgivare måste samarbeta för att säkerställa att känslig genetisk information skyddas och används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Sammantaget har precisionsmedicin ett stort löfte för individer som är oroade över sin ärftliga sjukdomsrisk och vill hålla sig friska. Genom att ta ett mer personligt förhållningssätt till vården kan precisionsmedicin hjälpa individer och vårdgivare att fatta mer välgrundade beslut om förebyggande, diagnos och behandling av ett brett spektrum av sjukdomar.

Referenser:

  1. Medlineplus.gov. What is Precision Medicine
  2. American Cancer Society. (2023). Precision or Personalized Medicine

Dela på sociala medier

Våra produkter

Eiira Classic Genetic Test Kit for Hereditary Cancer Risk

Eiira Classic

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer

  • Enkelt genetiskt test som görs hemma
  • Upptäck ärftliga risker för de 10 vanligaste cancerformerna
  • Vidta förebyggande åtgärder

4990 kr

12 installments for only 460 kr/month (5516 kr total)

Learn more
Eiira Premium Genetic Test Kit for hereditary cancer assessment

Eiira Premium

Ett genetiskt test för förebyggande av ärftlig cancer


Alla fördelar från Eiira Classic plus:

  • Upptäckt av risker för sällsynta ärftliga cancerformer
  • Information som täcker 100% av ditt genom
  • Livslång uppdatering av vad den framtida vetenskapen kan erbjuda inom förebyggande hälsovård

9990 kr

12 installments for only 921 kr/month (11043 kr total)

Learn more

Set-up fee 0 kr, administrative fee 0 kr/month, fixed annual interest 18.9%, effective interest 20.6%. Totals include estimated amount of credit of 526 kr for Eiira Classic and 1053 kr for Eiira Premium. Applies to 12 months of installments with Klarna. Creditor and payee: Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. The amounts shown are an indication. Exact cost varies depending on which day of the month the purchase is made. For complete terms and conditions, read more at klarna.com/se/villkor